Nyhedsbrev - aug 2018

mail
Nyhedsbrev 30. oktober 2020
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Ansøgningsfrist om støtte til anskaffelser af materiel (1.9.2018)
 • Ny idrætskonsulent sætter fokus på øget aktivitet
 • Flere medlemmer gennem ferieaktiviteter
 • Ny sæson - husk kurser og børne-attester
 • Sparring til kasseren
 • Decentrale medlemsmøder

Ansøg om økonomisk støtte til udstyr

Kort frist: 1. september

Idrætsrådet kan yde støtte til idrætsmateriel som har forenings-/aktivitetsudvikling til formål, eller til meget dyrt material.
 
Idrætsrådet ønsker mere kvalificerede ansøgninger, hvor overvejelser i forhold til anskaffelserne præsenteres. Ansøgning og sagsbehandlingen vil tage udgangspunkt i følgende:
 • Antal medlemmer der får glæde af anskaffelsen
 • Benyttelsesgrad - klar plan for hvor mange og hvor ofte
 • Holdbarhed
 • Nødvendighed for kerneaktiviteten
 • Aftale med andre foreninger om at dele udstyr
 • Hvor ofte har foreningen modtaget tilskud
 • Budget
Ansøgning skal ske digitalt via blanketter i Conventus.
 
Tidligere støttede investeringer kan ses på Idrætsrådets hjemmeside.


Læs mere om vilkår for puljen

Ny konsulent med fokus på foreningsudvikling

Sarah Therkildsen startede mandag d. 20. august som idrætskonsulent ved Herning Idrætsråd. Hun fortæller:

"Jeg brænder for udvikling af det frivillige idræts- og foreningsliv og for at gøre det nemt at bevæge sig og lave aktiviteter. Håbet er, at være med til at skabe gode betingelser for mere fysisk aktivitet for flere i hele kommunen.

I de kommende måneder vil jeg gerne blive klogere på idræts- og bevægelseslivet i Herning Kommune og derfor vil jeg gerne komme på besøg i en masse foreninger. Jeg kan f.eks. være behjælpelig med puljeansøgninger eller sparring til udvikling og igangsætning af aktiviteter. 

Jeg har blandt andet erfaring som kommunal forenings- og idrætskonsulent og bred erfaring fra det frivillige foreningsliv – både som udøver, instruktør og bestyrelsesmedlem".

Hvis I har lyst til at drøfte udviklingsmuligheder, udfordringer eller vise jeres forening og aktiviteter frem, kan I kontakte Sarah på 22 86 36 03 eller på mail. 

Send en mail til Sarah Therkildsen - konsulent@hir.dk 

Flere medlemmer gennem ferieaktiviteter

Børn og unge har i flere år kunne deltage i sjove, aktive og lærerige aktiviteter i sommer- og efterårsferien. Har din forening ikke været med før, så har I en god mulighed nu. Næste aktivitetsuge finder sted i efterårsferien.

Mange foreninger bruge ferieaktiviteter til at give unge instruktører eller potentielle hjælpeinstruktører en ansvarsfuld opgave. Ferieaktiviteter er samtidig en genvej til at komme i kontakt med nye medlemmer.

Deadline for tilmelding af aktiviteter er d. 3. september 2018.

Idrætsrådet administrerer ferieaktiviteter som er en mulighed for alle kommunens foreninger. Kontakt os gerne hvis I har behov for hjælp eller råd.

Læs mere om ferieaktiviteter og tilmelding  

Ny sæson - har du styr på kurser og børne-attester?

Kurser er en vigtig del i at udvikle og fastholde de gode frivillige instruktører og trænere, samt ledere.

Der er et bredt udvalg af kurser - fra de generelle til meget specifikke. Kursusformen varierer fra online over klubkurser til fleredags kurser i haller eller på kursuscentre.

Husk at Herning Idrætsråd støtter med op til 40% af deltagelse i kurser under de store idrætsorganisationer.
 
Se kursusmuligheder hos DIF

Se kursusmuligheder hos DGI

Læs om kursustilskud

Børne-attester
Ved sæsonstart er det vigtigt, at foreningen har indhentet børne-attester på alle frivillige som har kontakt til børn og unge under 15 år.

Attesterne hentes ved Rigspolitiet.

Bliv klogere på børne-attester 

Sparring til kassereren

På idrætsrådets kontor sidder John Aas og varetager tilskudsberegning, regnskab i Conventus og andre opgaver med relevans for foreningens kasserer.

John deler gerne ud af sine store viden og kan vejlede eller sparre med foreningens kasserer. Det kan ske ved et møde enten i foreningen eller på idrætsrådets kontor i Holing - eller over telefon/skype.

 • Vejledning til regnskab generelt
 • Assistance til opstart af regnskab i Conventus
 • Håndtering af medlemmerne i Conventus
 • Indberetning til CFR og Idrætsrådet
 • Rådgivning til ny kasserer efter behov
 • Indblik i tilskudsmuligheder
Alle medlemsforeninger er velkommen til at rette henvendelse på 96 28 86 63 eller på mail. John er på kontoret mandag, onsdag og torsdag.
 
Send en mail til John Aas - jaa@hir.dk 

Decentrale medlemsmøder

Den gode erfaring fra 2016 hvor Idrætsrådet mødte foreningerne på deres hjemmebane ved flere decentrale møder gentages i efteråret 2018.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en eller flere af nedenstående møder:

 • Herning Kommune SYD: Tirsdag d. 23.10, 19-21 i Kibæk Krydsfelt
 • Herning Kommune NORD: Mandag d. 29.10, 19-21 i Sørvad Kultur og Idrætscenter
 • Herning Kommune MIDT: Tirsdag d. 13.11, 19-21 i Ishockey Arena, Holing
Emnerne vil bl.a. være: ny idrætspolitik, mere aktivitet for flere, veje til bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter, det digitale foreningsliv og eSport. 
 
Tilmelding og mere info  
 
--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--