Nyhedsbrev - sep 2018

mail
Nyhedsbrev 30. oktober 2020
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Foreningsundersøgelse
 • Decentrale medlemsmøder
 • Roadshow - godt møde med politikere
 • Danskernes idrætspris
 • Impact - innovationskonkurrence
 • Mærkedage i foreningen

Foreningsundersøgelse

Inden efterårsferien vil alle idrætsforeninger i Herning Kommune modtage en invitation til at deltage i en foreningsundersøgelse. Målet er, at Herning Idrætsråd (HIR) får større indsigt i hvilke aktiviteter som er velfungerende i foreninger, hvor I ser nye muligheder og hvor foreningen oplever udfordringer. Efter undersøgelsen vil HIR fokusere sparringen på de efterspurgte områder.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med DGI Midtjylland, hvilket betyder, at de foreninger som er medlem af DGI og HIR vil modtage undersøgelsen fra DGI og foreninger som er medlem hos HIR (og andre organisationer) vil modtage undersøgelsen fra HIR, men indholdet vil overvejende være det samme. 

Resultaterne af undersøgelsen, skal gerne give HIR viden om hvad der sker i jeres forening, hvilke udviklingsområder I har gang i eller gerne vil sætte gang i, i fremtiden. Og derudfra skabe de bedste rammer for at støtte og udvikle foreningslivet i Herning Kommune.

Som en del af foreningsundersøgelsen vil idrætskonsulent Sarah Therkildsen gerne i dialog med din forening - enten telefonisk eller ved et besøg i foreningen - for at høre mere om hvad I laver og om der er noget I har brug for sparring om. Hun tager løbende kontakt til foreninger, men I er meget velkomne til også selv at tage kontakt på konsulent@hir.dk eller 22 86 36 03.


Send en mail til Sarah Therkildsen - konsulent@hir.dk 

Decentrale medlemsmøder

Idrætsrådet møder foreningerne på deres hjemmebane ved flere decentrale møder i efteråret 2018.

Tilmeld dig - og gerne flere fra foreningen - til et af nedenstående møder:
 • Herning Kommune SYD: Tirsdag d. 23.10, 19-21 i Kibæk Krydsfelt
 • Herning Kommune NORD: Mandag d. 29.10, 19-21 i Sørvad Kultur og Idrætscenter
 • Herning Kommune MIDT: Tirsdag d. 13.11, 19-21 i Ishockey Arena, Holing

Tilmeldingsfrist er en uge før mødet.

Dialogen mellem foreninger og Idrætsrådet er vigtig og må meget gerne tage afsæt i de emner som er vigtige for foreningerne. Send derfor gerne emner som bør drøftes.

Idrætsrådet vil forberede oplæg om: seneste nyt fra foreningsundersøgelsen og hvordan skaber vi mere aktivitet for flere. Andre aktuelle emner er: veje til bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter, det digitale foreningsliv og eSport. 

 
Tilmelding og mere info  

Roadshow - godt møde med politikere

I starten af september var Kultur- og fritidsudvalget og Idrætsrådets bestyrelse på fælles bustur til Hodsager og Vildbjerg. Baggrunden var en invitation, som blev overrakt ved Idrætsrådets paneldsebat forud for kommunalvalget, om at se eksempler på lokal forenings- og idrætspraksis.

Roadshowet bød på besøg i årets idrætsforening, Hodsager IF, og på Vildbjerg skole, som er en af kommunens pilotskoler med fokus på stort timetal i idræt og bevægelse. Det gav et inspirerende og informativt udgangspunkt for at drøfte både aktuelle udfordringer og mulige indsatser i de kommende år.

Idrætsrådet sætter stor pris på den konstruktive dialog med politikere og vil gerne invitere Kultur- og fritidsudvalget til et nyt 'rullende møde' i 2019.

Danskernes idrætspris

Danskernes Idrætspris sætter fokus på de aktiviteter, projekter og initiativer, der hver dag året rundt, er med til at give 2,6 mio. danskere gode oplevelser i idrætsforeningerne. Danskernes Idrætspris er derfor prisen, der hylder projekter, initiativer og ideer, der er med til at styrke fællesskabet og glæden ved at være aktiv i en idrætsforening.

Ud over æren modtager det vindende initiativ 100.000 kr. ved DRs store tv-show SPORT 2018 i Boxen. Penge skal bruges til at styrke initiativet yderligere. DIF, DR P4 og e-boks står bag prisen.

Ansøgningsfrist er fredag d. 5. oktober 2018, kl. 12

Se www.danskernesidrætspris.dk for mere info

Impact - ny innovationskonkurrence

Er der en opfindertype eller iværksætter i din idrætsforening eller netværk? En som har en nyskabende idé til, hvordan: 

 • flere kan få pulsen op?
 • flere kan få mere bevægelse i hverdagen?
 • flere kan blive en del af et stærkt fællesskab?

Så har DGI dommerne, midlerne og kræfterne til at gøre idé til virkelighed!

DGI har netop lanceret Impact, som er en innovationskonkurrence, hvor 5-8 udvalgte idéer kan vinde:

 • 100.000 - 500.000 kroner øremærket videreudvikling af idéen
 • 50 timers hjælp fra DGI og sparring med innovationseksperter
 • Adgang til relevant data, viden og information fra DGI
Hvis du selv har en rigtig god idé, så læs mere, eller hvis du kender én, der har en rigtig god idé, så videresend gerne mailen.

Psst.. der er deadline for at indsende idéer d. 12. november kl. 12.00
 
Sådan deltager du i konkurrencen

Mærkedage i foreningen

Herning Idrætsråd vil meget gerne være med til at markere medlemsforeningers jubilæer mv.
HIR modtager allerede nu en del invitationer, men oplever også at vi kommer på bagkant af en fejring da vi ikke kendte til begivenheden.

Send derfor gerne en invitation til jeres mærkedage. HIR vil forsøge at være fysisk tilstede med enten et bestyrelsesmedlem eller en ansat.

Send en mail til Idrætsrådet - post@hir.dk 

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--