Nyhedsbrev - nov 2018

mail
Nyhedsbrev 30. oktober 2020
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
  • Referat af medlemsmøde
  • Foreningsundersøgelse 2018 - første blik på tendenser
  • Søg penge i HIRs Udviklingspulje - nu til alle aldersgrupper
  • Stadig puljemidler til Åben skole og Idrætsbus
  • Optag af nye talenter til Herning Elite
  • Besparelse på onlinebetalinger
  • Netværk for eSport
  • Kurser - 'Idrætslederakademi' og 'Søg penge til klubben'
  • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger i 2019

Referat af medlemsmøde

Idrætsrådet samlede omkring 25 foreningerne til medlemsmøde. 

Dialogen mellem foreninger og Idrætsrådet var god og tog  afsæt i de emner som er vigtige for foreningerne. 

Foruden præsentation af foreningsundersøgelsen 2018 (se nedenfor) blev en del søgemuligheder og aktuelle tilbud præsenteret for foreninger. 
 
Læs referatet  

Foreningsundersøgelse 2018

Undersøgelsen som er blevet gennemført i efteråret er ved at blive behandlet og en række tendenser viser sig allerede. På medlemsmøde blev de første resultater præsenteret og foreningerne diskuterede de foreløbige tendenser med udgangspunkt i deres erfaringer i egen forening.

Foreningerne debatterede ønsker, behov og anbefalinger indenfor: Kontakt med Herning Kommune, Økonomi og puljer, Frivillige, Det Sociale Liv, Samarbejder, Faciliteter, Aktiviteter og medlemmer og Forståelse af regler.

Et par nedslag fra gruppearbejdet:
I arbejdet med frivillige var der bred enighed om, at det er vigtigt at anerkende de frivillige for det arbejde de udfører. Det i form af ros og tillid, og nogle foreninger har endda prisuddelinger, hvor de sætter fokus på frivillige der har gjort en særlig indsats.

Om aktiviteter og medlemmer blev der talt om at det er vigtigt med høj kvalitet i de tilbud foreningen har. Det er også vigtigt at foreningen har gode sociale arrangementer for både medlemmer, frivillige og borgere i lokalområdet, det kan f.eks. være fællesspisning, velkomstarrangementer og gavekort til arrangementer for nye borgere eller andre aktiviteter. Arrangementerne kan desuden give en god indtægt til foreningerne.

Deleøkonomi er også blevet et koncept der interesserer foreningerne. Der blev talt meget om at dele både frivillige og medlemmer, at løse opgaver sammen, samarbejde med det lokale erhvervsliv og bruge ressourcer, som ikke nødvendigvis er de mest typiske for de frivillige foreninger. F.eks. samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Facebookstrategi, hvor de studerende har det som et projekt i undervisningen.

Følg med i Foreningsundersøgelse på www.hir.dk  

Søg penge i HIRs Udviklingspulje - nu til alle målgrupper

Der er penge tilbage i HIRs Udviklingspulje. Da bestyrelsen gerne vil have penge ud at arbejde i medlemsforeninger har bestyrelsen besluttet at ændre vilkårene for puljen i resten af året.

I både 2017 og 2018 har initiativer indenfor rekruttering og fastholdelse af sen-teenagere kunnet søge tilskud. I 2018 har antallet af ansøgninger været beskeden og fokus bliver derfor gjort bredere.

HIR vil gerne have ansøgninger til foreningers udviklingsprojekter - uanset målgruppens alder.

Frist for ansøgninger til årets pulje: 9. december 2018.

Hovedsigtet med denne pulje er, at skabe varig foreningsudvikling, herunder flere medlemmer, frivillige og aktiviteter.

Læs mere og søg tilskud  

Idrætsbus og Åben skole-pulje har fortsat midler

Skolerne i Herning Kommune har mulighed for at få gratis transport til et Åben Skole forløb med Idrætsbussen og Kulturbussen.

For foreninger som udbyder Åben skole forløb betyder den gratis transport, at foreninger kan invitere skoler til samarbejde fra et langt større geografisk område.

Der er stadig penge tilbage til nogle gratis busture i 2018, så skynd jer at lave en aftale med en skole. Det er også penge til selve Åben skole forløbet, hvor foreningen kan få 500 kr. pr. dobbeltlektion.
 
Læs hvordan du bestiller Idrætsbussen   Søg tilskud til et Åben skole forløb 

Optag af nye talenter til Herning Elite

Hvis der i din forening er et idrætstalent, der går i 6. - 8.klasse, så er det tid for at tilbyde en ekstra mulighed. 

Herning Elite inviterer til informationsmøde om optag til talentklasserne 7.-9. klasse. Mødet finder sted onsdag den 21. november fra 17.00-19.00 på skolen på Sønderager.

Læs folderen om talentklasser og find flere informationer på www.herningelite.dk.

Besparelse på onlinebetalinger

Der er konkurrence på markedet for onlinebetaling. Førhen har der været faste omkostninger, men nu giver udbyderne mulighed for at betale efter forbrug.

Det er særligt små foreninger med et lille antal onlinebetalinger som kan have glæde af den nye struktur. Alle foreninger kan dog have glæde af, at nogle korttyper er blevet billigere eller gratis at anvende.
 
Læs om onlinebetalinger til foreninger  

Netværk for eSport

Interessen for foreningsbaseret eSport er stigende. Usikkerheden om hvordan e-aktiviteter kan sættes i gang er dog stor, ligesom mange foreninger finder det svært at finansiere anskaffelse af udstyr.

Idrætsrådet afholdte det første netværksmøde for eSport i foråret 2018 - og nu bliver det kaldt til samling igen. Prik derfor den eller dem i foreningen som vil rykke på eSport og bed dem sætte kryds i kalenderen til:

Netværksmødet for eSport, onsdag d. 23. januar, kl. 16.30-18.00. 

Mødet finder sted på Idrætsrådets kontor - med mindre at en eSportsforening melder sig som vært.
Tilmelding: send en mail til post@hir.dk og fortæl hvor mange du/I kommer 

Kurser 

Søg penge til foreningen
Foreningspuljen er aktuelt det mest oplagte sted at søge midler til foreningsaktiviteter/-udvikling. Men der er også andre muligheder for at søge om finasiering til foreningens arbejde.
Kurset giver dig et indsigt i mulighederne og hvordan du lettest slipper gennem nåleøjet og får penge til projekter.
Tid: mandag d. 14. januar 2019, kl. 17.30-20.30
Sted: Sportscenter Herning
Pris: 75 kr.
Tilmelding: indtil videre ved mail til post@hir.dk 

Idrætslederakademi 2019
I samarbejde med 'Bevæg dig for livet' arbejder HIR på, at tilbyde en uddannelse til foreningsledere. I 2016/17 udbød HIR den første akademi og vi afventer netop nu oplægget til et revideret kursus. Vi forventer, at det fortsat vil være en uddannelse bestående af 5-7 moduller med tilhørende udviklingsarbejde i egen forening.
Tid: ikke fastsat endnu
Sted: flere lokaliteter
Pris: ikke fastsat endnu
Tilmelding: ønsker du at deltage så send en mail til post@hir.dk og du vil modtage mere info.

Kalender

Tidsfrister
Idrætsrådets Udviklingspulje: d. 9. december 2018
Kurser og dyrt idrætsmateriel: d. 31. januar 2019
Driftstilskud: d. 1. marts 2019

Møder og kurser
Søg penge til foreningen: d. 14. januar 2019, kl. 17.30-20.30
Netværksmøde for eSport: d. 23. januar 2019, kl. 16.30-18.00
Repræsentantskabsmøde: d. 11. april 2019

Aktiviteter
Aktiv ferie 2019: Tilmelding senest 18. marts. Aktivitetsuger (uge 27, 32 og 42). 

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--