Nyhedsbrev - jan 2019

mail
Nyhedsbrev 30. oktober 2020
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
  • Foreningsundersøgelse - resultater og tiltag
  • Find penge til foreningen - kort frist for tilmelding
  • Netværk for eSport - inspiration til ny aktivitet
  • Pas på svindel
  • Idrætsrådet på Facebook
  • Søg tilskud
  • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger i 2019

Foreningsundersøgelse - resultater og tiltag

Formålet med foreningsundersøgelsen var at blive klogere på hvordan foreningslivet har det, hvilke succeser og hvilke udfordringer foreningerne har, hvilke indsatsområder foreningerne vil arbejde med fremadrettet og på hvilke områder de har brug for hjælp og støtte.  
 
I forhold til udfordringer ses de på tre niveauer: a) foreningerne oplever bl.a. at den administrative byrde er stor og svær at overskue. Desuden er kommunikation både internt og til nye målgrupper besværlig, b) flere foreninger vil gerne indgå i netværk med andre foreninger og modtage mere sparring fra Idrætsrådet og idrættens organisationer, og c) nogle foreninger har enten ikke mod på eller har svært ved at komme i dialog med kommunens institutioner, skoler og forvaltninger.
Læs flere resultater og anbefalinger på www.hir.dk/projekter/foreningsus
 
Det videre arbejde med undersøgelsen skal give mening for både den enkelte deltagende forening og til Idrætsrådets arbejde for at fremme vilkårene for foreninger - og dermed skabe bedre mulighed for at flere bliver fysisk aktive. Idrætsrådet vil bl.a. målrette støtte til foreninger, men vil også tage resultaterne med til den fortsatte dialog med kommunens politikere og forvaltninger.

Næstformand Charles Damholt fortæller om den videre indsats på Idrætsrådets Facebook-side.

Find penge til foreningen - hurtig tilmelding nødvendig

DGI og DIF's Foreningspulje uddeler fra 1. marts 45 millioner kr. Du har chancen for at få del i pengene og ny viden om puljer.
Idrætsrådet inviterer i samarbejde med Ikast-Brande Kommune og DGI Midtjylland til en lærerig workshop.

Indhold: Fundraiser Rasmus Munch fortæller om puljer og fonde
og afslører hemmelighederne for succes med fundraising.

På aftenen får du oplæg om både Foreningspuljen, overblik over fonde og kommunale midler samt råd og vejledning til at få succes med ansøgningerne. Du kan også stille spørgsmål om puljen og fundraising.

Workspace: Uanset, hvor du er med din ansøgning, hjælper foreningskonsulenterne dig med at forme og videreudvikle det.

Tid:      Mandag d. 14. januar kl. 17.30-20.30
Sted:    Sportscenter Herning (mødelokale 1), Holingknuden 3, 7400 Herning
Pris:     100 kr.  inkl. let forplejning
Tilmelding inden 14. januar, kl. 9.00 ved DGI: www.dgi.dk/arrangementer/201906853400

Læs mere og TILMELDING  

Netværk for eSport

Interessen for foreningsbaseret eSport er stigende. Usikkerheden om hvordan e-aktiviteter kan sættes i gang er dog stor, ligesom mange foreninger finder det svært at finansiere anskaffelse af udstyr.

Idrætsrådet afholdte det første netværksmøde for eSport i foråret 2018 - og nu bliver det kaldt til samling igen. Prik derfor den eller dem i foreningen som vil rykke på eSport og bed dem sætte kryds i kalenderen til:

Netværksmødet for eSport, onsdag d. 23. januar, kl. 16.30-18.00. 

Dagsorden: fordele og ulemper ved eSport i foreninger, anskaffelse af udstyr, trænerkurser, erfaringsudveksling mellem foreninger mv.

Mødet finder sted på Idrætsrådets kontor - med mindre at en eSportsforening melder sig som vært.
Tilmelding: send en mail til post@hir.dk og fortæl hvor mange du/I kommer 

Svindel rammer foreninger

Gennem den seneste tid har flere og flere foreninger i Danmark oplevet en stigning i falske mails, som forsøger at få foreninger til at udbetale beløb fra klubkasserne. 

Eksempelvis har flere idrætsforeninger oplevet følgende: En it-kriminel udgiver sig for at være formand i en klub, leverandør eller en anden person, der kan tillade sig at bede om penge. Typisk henvender personen sig så til foreningens kasserer på mail (med korrekt afsenderadresse) og beder om at få overført penge (ofte 4.000-5.000 euro) til et plausibelt formål. Hvis kassereren spørger ind til transaktionen, kommer der hurtigt et svar retur med uddybende information og kontonummer. Og det hele foregår i en forholdsvis normal sproglig tone. De tastefejl og kluntede formuleringer, der trods alt kan forekomme i mailen, kan undskyldes med, at mailen er sendt fra en iPhone.

Idrætsrådet opfordrer derfor foreningerne og især kassererne til at holde et ekstra vågent øje med, hvilke mail man modtager forespørgsler fra, samt evt. at tage  det forbehold at fjerne kasserens mail fra en eventuel hjemmeside.

Der kan læses mere om problemet her: www.dif.dk

Idrætsrådet er på Facebook - like it...

Efter tilløb åbner Idrætsrådet nu en facebook-side, med ambition om at være et dynamisk forum for idrætslivet i Herning Kommune. 

Den primære målgruppe er Idrætsrådets medlemsforeninger, men samarbejdsparter og andre interesserede er velkommen til at like siden. I foreningerne håber vi at både ledere og trænere/instruktører vil finde nyttig viden, tips og gode historier fra jeres foreningspraksis.
 
Har du foreningsrelevante nyheder eller inspiration til sider er du - indtil videre - nød til at sende et tip til administrator. Senere er forventningen at alle foreninger kan lave opslag.

Like siden og spred budskabet til egen forening.

Besøg HIR på Facebook 

Søg tilskud

Idrætsrådets tilskudspuljer er åben for ansøgninger - og først frist er ved udgangen af januar.

Tilskud til kurser som er afholdt i 2018 samt ansøgning om støtte til idrætsmateriel skal indsendes seneste 31. januar.

Aktivitetstilskud skal søges senest 1. marts - og vejledningsvideo findes på nedenstående link. 
Bemærk at der nu ydes tilskud til licenser og deltagelse i danske mesterskaber, landsmesterskaber og lignende.

Læs mere om tilskud på www.hir.dk/tilskud

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel: d. 31. januar 2019
Indberetning af medlemstal til CFR: d. 31. januar 2019
Driftstilskud: d. 1. marts 2019

Møder og kurser
Søg penge til foreningen: d. 14. januar 2019, kl. 17.30-20.30
Netværksmøde for eSport: d. 23. januar 2019, kl. 16.30-18.00
Repræsentantskabsmøde: d. 11. april 2019

Aktiviteter
Aktiv ferie 2019: Tilmelding senest 18. marts. Aktivitetsuger (uge 27, 32 og 42). 

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--