Idrætspolitik

Vedtægter for Herning Idrætsråd

Herning Idrætsråd - Idrætspolitik 2015 - 2018         

Idrætspolitikken for 2015-2018 indeholder mål for en bred vifte af aktiviteter, rådgivning og projekter af særlig interesse for medlemsforeningerne og for idrættens vilkår generel.

Hernings Idrætsråd er paraplyorganisation for medlemsforeningerne. Idrætsrådet er uafhængig, men samarbejder gerne med kommuner, idrættens hovedorganisationer, andre idrætsråd og organisationer, samt ikke-medlemsforeninger hvor det understøtter rådets arbejde.

Det gennemgående tema for politikken er, at skabe nytteværdi for medlemmerne. Det sker bl.a. ved nye relationer, udvikling og samarbejdsformer inden for idrætsområdet. Hensigten er at skabe foreningsudvikling, øge kvaliteten og give sammenhængende løsninger.

 

Lettere administration
Omdrejningspunktet for foreninger er selve aktiviteten og det frivillige fællesskab. Idrætsrådet understøtter dette gennem let foreningsadministration ved at holde foreninger ajour med hovedlinjerne i aktuelle regler på idrætsområdet, administrere og orientere om tilskudsmuligheder og fundraising mv. Idrætsrådet udnytter den digitale udvikling og vil skabe en let tilgængelig, servicerende hjemmeside med adgang til alle facetter af foreningsadministration.

Nyttig viden
Idrætsrådet ser rådgivning, analyse og uddannelse som en treenighed. Som paraplyorganisation opsamler Idrætsrådet ’bedste praksis’ og ny viden som medlemsforeninger kan drage nytte af. Idrætsrådet undersøger sammenhænge mellem lokale og nationale analyser med relevans for idrætten. Idrætsrådet opfordrer til og støtter uddannelse af ledere og trænere, hvor uddannelser udbudt af hovedorganisationerne samt uddannelse af fremtidens idrætsledere har første prioritet.

Politikudvikling
Vilkår for idrætten styres i vid udstrækning af den bevågenhed Herning Kommune og andre eksterne parter giver området. Idrætsrådet skal derfor med dets lokale erfaring påvirke disse parter således rammevilkår forbedres. Idrætsrådet vil søge at styrke foreningers muligheder for at udvikles sig med et idrætsligt, facilitets- og samfundsmæssigt sigte. Idrætsrådet arbejder for indfrielse af DIF og DGIs vision 25-50-75.

Talentudvikling

Herning skal have et talentudviklingsmiljø, der giver den enkelte udøver de bedste mulige udviklingsrammer både sportsligt og uddannelsesmæssigt. Idrætsrådet har en helhedsorienteret indsats hvor erfaring fastholdes og udvikles både i det enkelte træningsmiljø og på tværs af disse. Indsatsen markerer Herning som foregangsby inden for talentudvikling.

Projekter
Idrætsrådet indgår i og understøtter projekter samt dannelse af partnerskaber mellem foreninger, organisationer, private og kommunale aktører om løsning af opgaver med et idrætsligt islæt. Projekterne kan være målrettet specifikke opgaver inden for eksempelvis skole, sundhed, ferieaktiviteter, social inklusion, alderssegmenter, faciliteter, events mv.

Øget synlighed
Kendskab til Idrætrådets kompetencer er afgørende for at disse udnyttes. Idrætsrådet skal være synlig for foreningerne og således bidrage til øget kvalitet i foreningsudvikling og -administration. Anerkendelse af idrættens særlige kendetegn øges gennem markering og omtale af både bredde, elite og foreningsarbejde. Idrætsrådet er ambassadør for medlemsforeningerne i forhold til kommunen og andre aktører som vil i dialog med idrættens parter.

 

Ovenstående politikker konkretiseres gennem handleplaner for indsatsområderne.

Besluttet af bestyrelsen, 19. februar 2015

 

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83