Nyhedsbrev - aug 2019

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Økonomisk støtte til udstyr - kort frist
 • Ny sæson - har du styr på det hele...
 • Sparring til bestyrelsen eller kassereren
 • Flere medlemmer gennem ferieaktiviteter
 • Fokus på venskaber - et tilbud til instrutør/trænermødet
 • Expat Fair - nye internationale medlemmer
 • Idrætsrådet på facebook - like it !
 • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

Ansøg om økonomisk støtte til udstyr

Kort frist: 1. september

Idrætsrådet kan yde støtte til idrætsmateriel som har forenings-/aktivitetsudvikling til formål, eller til meget dyrt material.
 
Idrætsrådet ønsker mere kvalificerede ansøgninger, hvor overvejelser i forhold til anskaffelserne præsenteres. Ansøgning og sagsbehandlingen vil tage udgangspunkt i følgende:
 • Antal medlemmer der får glæde af anskaffelsen
 • Benyttelsesgrad - klar plan for hvor mange og hvor ofte
 • Holdbarhed
 • Nødvendighed for kerneaktiviteten
 • Aftale med andre foreninger om at dele udstyr
 • Hvor ofte har foreningen modtaget tilskud
 • Budget
Ansøgning skal ske digitalt via blanketter i Conventus.
 
Tidligere støttede investeringer kan ses på Idrætsrådets hjemmeside.

Læs mere om vilkår for puljen

Ny sæson - har du styr på kurser og børne-attester?

Kurser er en vigtig del i at udvikle og fastholde de gode frivillige instruktører og trænere, samt ledere.

Der er et bredt udvalg af kurser - fra de generelle til meget specifikke. Kursusformen varierer fra online over klubkurser til fleredags kurser i haller eller på kursuscentre.

Husk at Herning Idrætsråd støtter med op til 40% af deltagelse i kurser under de store idrætsorganisationer.
 
Se kursusmuligheder hos DIF

Se kursusmuligheder hos DGI

Læs om kursustilskud

Børne-attester
Ved sæsonstart er det vigtigt, at foreningen har indhentet børne-attester på alle frivillige som har kontakt til børn og unge under 15 år.

Attesterne hentes ved Rigspolitiet.

Bliv klogere på børne-attester 

Sparring til bestyrelsen og/eller kassereren

Herning Idrætsråd har en vigtig opgave i at støtte og inspirere foreninger - både i forhold til almindelig drift og til udvikling.

Bestyrelse/udvalg: Vi er flere ansatte på kontoret som er klar til et komme ud til din forening. Det kan være til et inspirationsmøde for bestyrelsen/udvalg eller sparring om konkrete udfordringer. Tag kontakt til Mads Løvig (ml@hir.dk | 22 81 67 91) eller Anders Buhl (ab@hir.dk | 61 20 98 44)

Kassereren: ​På Idrætsrådets kontor sidder John Aas og varetager tilskudsberegning, regnskab i Conventus og andre opgaver med relevans for foreningens kasserer.

John deler gerne ud af sine store viden og kan vejlede eller sparre med foreningens kasserer. Det kan ske ved et møde enten i foreningen eller på idrætsrådets kontor i Holing - eller over telefon/skype.

 • Vejledning til regnskab generelt
 • Assistance til opstart af regnskab i Conventus
 • Håndtering af medlemmerne i Conventus
 • Indberetning til CFR og Idrætsrådet
 • Rådgivning til ny kasserer efter behov
 • Indblik i tilskudsmuligheder
Alle medlemsforeninger er velkommen til at rette henvendelse på 96 28 86 63 eller på jaa@hir.dk. John er på kontoret mandag, onsdag og torsdag.

Flere medlemmer gennem ferieaktiviteter 

Børn og unge har i flere år kunne deltage i sjove, aktive og lærerige aktiviteter i sommer- og efterårsferien. Har din foreningen ikke været med før, så har du en god mulighed for det nu.

Mange foreninger bruge ferieaktiviteter til at give unge instruktører eller potentielle hjælpeinstruktører en ansvarsfuld opgave. Ferieaktiviteter er samtidig en genvej til at komme i kontakt med nye medlemmer.

Læs mere om ferieaktiviteter og tilmelding af aktiviteter

Deadline for tilmelding af aktiviteter i efterårsferien er d. 3. september.
Idrætsrådet administrerer ferieaktiviteter som er en mulighed for alle kommunens foreninger. Kontakt Anders Buhl (ab@hir.dk | 61 20 98 44) hvis I har behov for hjælp eller råd.

Sæt fokus på venskaber til næste trænermøde

Herning Kommune vedtog før sommer en ny Børne- og Ungepolitik, hvor venskaber er i fokus.

Børn og Unge-forvaltningen tilbyder foreninger at komme ud til instruktørmøder og lignende og inspirere til, hvordan man i endnu højere grad kan arbejde med venskaber i foreningslivet.
Det vil kunne være et oplæg på 15-20 minutter alt efter aftale. Hvis dette har interesse, er I velkommen til at kontakte Peter Jonsen fra Børn og Unge-forvaltningen på cuopj@herning.dk eller tlf.: 20935734.
 
Børn og Unge-forvaltningen er desuden meget interesseret i at høre fra jer, hvis I, i jeres forening, har særligt fokus på eller gode oplevelser med venskaber. Kontakte også her Peter Jonsen.
 
Ambitionen i politikken er: Hvis vi kan formå at skabe rammer for nye typer af forpligtende fællesskaber og venskaber, som børn og unge har lyst til at blive en del af, kan vi medvirke til, at mange flere børn og unge end i dag får lyst til at engagere sig i samfundet og tage ansvar. Dermed er foreningslivet en hjørnesten til at skabe aktive medborgere i et demokratisk samfund.

Læs hele politikken.

Internationale medlemmer til din forening

Hvad kan nye tilflyttere til Herning Kommune lave i netop jeres forening?

Expat Fair Herning er et arrangement henvendt til nye og også internationale borgere som tilflyttere til Herning Kommune. Tilflyttere har brug for at kende forskellige udbud – og i denne sammenhæng paletten af foreningsidrætter.

Lørdag 21. september, Herning Bibliotek. Programmet starter 10.30. Læs mere på 
https://international.herning.dk/expat-fair-herning
Der vil også være repræsenteret en række andre kulturelle tilbud.

HIR er repræsenteret til arrangementet v. Mads Løvig, breddeidrætskoordinator.
Hvis I ønsker, at jeres forening er repræsenteret med foldere, materiale el. andet, kan henvendelse rettes til Mads  (ml@hir.dk | 22 81 67 91).

Idrætsrådet er på Facebook - like it...

Idrætsrådet åbnede en facebook-side i dec. 2018, med ambition om at siden bliver et dynamisk forum for idrætslivet i Herning Kommune. 

Den primære målgruppe er Idrætsrådets medlemsforeninger, men samarbejdsparter og andre interesserede er velkommen til at like siden. I foreningerne håber vi at både ledere og trænere/instruktører vil finde nyttig viden, tips og gode historier fra jeres foreningspraksis.
 
Har du foreningsrelevante nyheder eller inspiration til sider er du - indtil videre - nød til at sende et tip til administrator. Senere er forventningen at alle foreninger kan lave opslag.

Like siden og spred budskabet til egen forening.

Besøg HIR på Facebook 

Kalender

Tidsfrister
Kursustilskud og HIRs udviklingspulje kan søge løbende.
Idrætsmateriel i 2019: d. 1. september 2019

Møder og kurser
HIR er på vej med kursus inden for 

 • Idrætsleder
 • Mentaltræning i foreninger

Har det interesse så send allerede nu en mail til ab@hir.dk og du/I kommer på en mailingliste.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

Reminder
Hold venligst Conventus ajour med alle relevante oplysninger om din forening: bestyrelsen (herunder hvem der er tegningsberettet), kontaktoplysninger, NemKonto mv.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--