Nyhedsbrev - sept 2019

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Medlemsmøde - inspiration til flere frivillige
 • Husk at registere medlemmer inden 1. oktober
 • Sparring til bestyrelse og/eller kasseren
 • Netværk for ansatte i foreninger
 • Idrætsrådet på facebook - like it
 • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

Medlemsmøde - inspiration til at få flere frivillige

Idrætsrådet oplever, at der tilstadighed er udfordringer i foreninger med at få tilstrækkelig - og de rigtige - frivillige. Vi er hele tiden klar til at hjælpe foreninger med, at lave en plan for hvordan I kan kommer i kontakt med nye frivillige og fastholde dem I allerede har. 

Efterårets medlemsmøde vil ligeledes sætte fokus på frivillighed og vi inviterer alle med til 

Medlemsmøde Takeoff til Frivillig Forår, tirsdag d. 19. november, kl. 19-21.15

Sæt kryds i kalender og inviter andre nøglepersoner i foreningen med til:
 • Inspirationsoplæg ved Ulla Lund, chef for frivillighed i Århus
 • Tre gode eksempler fra lokale foreninger
 • Styret proces om din forenings næste skridt for fastholde frivillige
 • Introduktion til kampagne Frivilligt Forår
 • Kunsterisk opsamling på mødet
Mødet finder sted på Herning Bibliotek og arrangeres sammen med Frivilligcenteret i Herning og Kulturelt Samråd.

Tilmelding til medlemsmøde 2019

Medlemmer tæller kun med hvis de er registeret før 1. oktober

Betingelserne for at medlemmer kan tælle med, når I næste år skal ansøge om medlemstilskud, er at de som minimum har været medlem i 3 mdr.

Opgørelsen af medlemmer følger regler for indberetning af medlemmer til det Centrale Foreningsregister, CFR, herunder inddeling i alderskategorier. 

Derfor skal medlemmer være registreret senest d. 1. oktober 2019, hvis I ønsker at de skal udløse til for medlemmer under 25 år.

Se regler/vilkår på vores hjemmeside: https://www.hir.dk/tilskud/driftstilskud

Sparring til bestyrelsen og/eller kassereren

Herning Idrætsråd har en vigtig opgave i at støtte og inspirere foreninger - både i forhold til almindelig drift og til udvikling.

Bestyrelse/udvalg: Vi er flere ansatte på kontoret som er klar til et komme ud til din forening. Det kan være til et inspirationsmøde for bestyrelsen/udvalg eller sparring om konkrete udfordringer. Tag kontakt til Mads Løvig (ml@hir.dk | 22 81 67 91) eller Anders Buhl (ab@hir.dk | 61 20 98 44)

Kassereren: ​På Idrætsrådets kontor sidder John Aas og varetager tilskudsberegning, regnskab i Conventus og andre opgaver med relevans for foreningens kasserer.

John deler gerne ud af sine store viden og kan vejlede eller sparre med foreningens kasserer. Det kan ske ved et møde enten i foreningen eller på idrætsrådets kontor i Holing - eller over telefon/skype.

 • Vejledning til regnskab generelt
 • Assistance til opstart af regnskab i Conventus
 • Håndtering af medlemmerne i Conventus
 • Indberetning til CFR og Idrætsrådet
 • Rådgivning til ny kasserer efter behov
 • Indblik i tilskudsmuligheder
Alle medlemsforeninger er velkommen til at rette henvendelse på 96 28 86 63 eller på jaa@hir.dk. John er på kontoret mandag, onsdag og torsdag.

Netværk for ansatte i din forening

Idrætsrådet er bekendt med at en del foreninger i kommunen har ansatte som tager sig af foreningsopgaver.

Idrætsrådet laver et netværk for netop disse medarbejdere - og vi inviterer derfor alle foreninger med ansatte til at kontakte Herning Idrætsrådet. 

Opgaverne for de ansatte er meget forskelligartet - fra drift til større udviklingsprojekter - men fælles er at de ofte arbejde meget isoleret i dagligdagen. Netværket vil have fokus på vidensdeling og støtte til konkrete opgaver.

Kontakt Anders Buhl (ab@hir.dk | 61 20 98 44) for mere infomation.

Idrætsrådet er på Facebook - like it...

Idrætsrådet åbnede en facebook-side i dec. 2018, med ambition om at siden bliver et dynamisk forum for idrætslivet i Herning Kommune. 

Den primære målgruppe er Idrætsrådets medlemsforeninger, men samarbejdsparter og andre interesserede er velkommen til at like siden. I foreningerne håber vi at både ledere og trænere/instruktører vil finde nyttig viden, tips og gode historier fra jeres foreningspraksis.
 
Har du foreningsrelevante nyheder eller inspiration til sider er du - indtil videre - nød til at sende et tip til administrator. Senere er forventningen at alle foreninger kan lave opslag.

Like siden og spred budskabet til egen forening.

Besøg HIR på Facebook 

Kalender

Tidsfrister
Kursustilskud og HIRs udviklingspulje kan søge løbende.
Næste frist er d. 31. januar 2020 (kurser og idrætsudstyr i 2019)

Møder og kurser
HIR er på vej med kursus inden for 

 • Idrætsleder
 • Mentaltræning i foreninger

Har det interesse så send allerede nu en mail til ab@hir.dk og du/I kommer på en mailingliste.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

Reminder
Hold venligst Conventus ajour med alle relevante oplysninger om din forening: bestyrelsen (herunder hvem der er tegningsberettet), kontaktoplysninger, NemKonto mv.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--