Nyhedsbrev - okt 2019

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Medlemsmøde - Frivilligt Forår: inspiration til flere frivillige
 • Få hjælp til en plan for foreningens frivillighed
 • Netværksmøde for flerstrengede og store foreninger - fokus på 'Bevæg dig for livet'
 • Advisory-board - bidrag til fremtidens indsatser
 • Tilskud til åben skole-arrangementer
 • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

Medlemsmøde for Idrætsrådet - inspiration til at få flere frivillige

Idrætsrådet oplever, at der tilstadighed er udfordringer i foreninger med at få tilstrækkelig - og de rigtige - frivillige. 
Efterårets medlemsmøde vil sætte fokus på frivillighed og vi inviterer alle med til 

Medlemsmøde Takeoff til Frivillig Forår,
tirsdag d. 19. november, kl. 19-21.15 på Herning Bibliotek


Sæt kryds i kalender og inviter andre nøglepersoner i foreningen med til:
 • Inspirationsoplæg ved Ulla Lund, chef for frivillighed i Århus
 • Tre gode eksempler fra lokale foreninger
 • Styret proces om din forenings næste skridt for fastholde frivillige
 • Introduktion til kampagne Frivilligt Forår
 • Kunsterisk opsamling på mødet
Vi lover, at du får et hav af konkrete og tankevækkende eksempler fra Ulla Lunds mangeårige arbejde med frivillige, som kan bruges til stor inspiration til ledelse og motivation af frivillige.

Hvad er Frivilligt Forår?
Idrætsrådet er gået sammen med Frivilligcenteret i Herning, Kulturelt Samråd og Herning Bibliotek om projektet Frivilligt Forår. Målet er, at hjælpe alle frivillige foreninger ved at øge opmærksomheden på fordelene i frivillighed. Projektet varer frem til maj 2020 hvor vi slutter af med en Frivilligfest for alle kommunens foreninger. 
Like Frivilligt Forårs Facebook-siden.

Tilmelding til medlemsmøde 2019

Få hjælp til at lave en frivillighedsplan.

Flere foreninger er udfordret på at finde frivillige til opgaver i foreningen.

Herning Idrætsråd har samlet råd til at lave en plan for frivilligheden. Se temaside om frivillighed.

Det er også muligt at få hjælp til jeres proces omkring frivillighed gennem et gratis forløb i egen forening.

Kontakt Mads Løvig, (ml@hir.dk | 96 28 86 64 / 22 81 67 91) for mere information.

Netværksmøde for fler-strengede og store forening

Der afholdes netværksmøde onsdag d. 6. november, kl. 19-21 
i Sunds Multicenter.

Indholdet på mødet vil have fokus på den kommende visionsaftale 'Bevæg Dig For Livet' (BDFL) og en sparring mellem foreningerne omkring muligheder ved og bidrag til BDFL.

Dagsordenen kan ses her.
 
Tilmeldingen senest 4. november til ml@hir.dk. 
Oplyst forening og antal deltagere. 

Idrætsrådet og DGI Midtjylland indkalder i fællesskab til mødet. Der har før være netværksmøder for fler-strengede foreningen, men denne gang er også store foreninger med +500 medlemmer inviteret. 

Advisory-board - vær med til at styrke Idrætsrådets indsats

Idrætsrådet ønsker at sammensætte et advisory-board, som kan supplere Idrætsrådets aktivitetsudvalget med nyttig viden og netværk. Vi leder derfor efter ressourcepersoner, som vil bidrage til udviklingen af aktiviteter under Herning Idrætsråd.

Du skal kunne afse tid ca. hver anden måned til mødeaktivitet, ligesom du har et bredt blik på idrættens potentialer og mangfoldighed. Emnerne er mange og brede, hvorfor din baggrund for at deltage kan være det samme. Du kan have en baggrund i en en- eller fler-strenget foreninger, en lille eller stor forening eller professionelt arbejde med fysisk aktivitet og foreningsliv.

Ønsker du, at komme i betragtning til advisory-boardet, så skriv om dig selv med baggrund og motivation til (ml@hir.dk | 22 81 67 91). Frist er 19. november og under medlemsmødet samme dato.

Åben skole-puljen har fortsat midler

Puljen til Åben skole-arrangementer er fortsat åben og har midler tilbage. Hvis din foreningen ikke har fået søgt støtte til en aktiviteter som allerede er afviklet i 2019 kan I fortsat søge.

Ansøg om støtte 

Har din forening lyst til at oprette en aktivitet, men endnu ikke lavet aftale med en skole så er det også muligt. Læs mere om hvordan Åben skole fungere og vilkårene for støtte.

Eller kontakt playmaker-teamet i Herning Kommune.

Kalender

Tidsfrister
Kursustilskud og HIRs udviklingspulje kan søge løbende.
Næste frist er d. 31. januar 2020 (kurser og idrætsudstyr i 2019)

Møder og kurser
HIR er på vej med kursus inden for 

 • Lav en plan for foreningens frivillighed
 • Idrætsleder
 • Mentaltræning i foreninger

Har det interesse så send allerede nu en mail til ab@hir.dk og du/I kommer på en mailingliste.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

Reminder
Hold venligst Conventus ajour med alle relevante oplysninger om din forening: bestyrelsen (herunder hvem der er tegningsberettet), kontaktoplysninger, NemKonto mv.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--