Nyhedsbrev - dec 2019

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,
Idrætsrådets bestyrelse og medarbejdere ønsker alle vores samarbejdspartnere samt alle ledere, trænere, ildsjæle og medlemmer i de lokale idrætsforeninger en rigtig GLÆDELIG JUL. 

Det er en fornøjelse at kigge tilbage på 2019, hvor et væld af foreningsaktiviter er fastholdt og andet er udviklet og igangsat. Vi oplever et stort engagement og det fortjener I alle et skulderklap for. Godt gået og GODT NYTÅR!

Idrætsrådets kontor er lukket i perioden 21. december til 2. januar 2020 - derefter er vi tilbage med fornyet energi og træffes på telefon og email.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Visionsaftale - Bevæg dig for livet
 • Internationale medlemmer - giver I plads til engelsktalende?
 • Foreningsudvikling - inspiration og sparring
 • Frivilligt Forår - Peter Lund Madsen fortæller om frivillighed
 • Idrætspriser - hvem skal have et skulderklap
 • Aktuelle tilskud - ansøg inden 31. januar
 • Kalender

Visionsaftale - Bevæg dig for livet

Herning Kommune har netop indgået en visionsaftale med DIF og DGI omkring Bevæg dig for livet. Aftalen gælder for 2020-25 og har en tydelig ambition om, at 75% af alle borgere i Herning Kommune vil leve op til WHOs anbefalinger omkring fysisk aktivitet.  

Aftalen udpeger også et mål for foreningslivet idet ønsket er, at halvdelen af kommunens befolkning inkluderes i en idrætsforening.  
Det betyder, at lokale foreninger samlet skal have 2600 flere medlemmer end vi har i dag.

Idrætsrådet bakker om om den ambitiøse plan - og er klar til at støtte foreningerne i at tage de nødvendige initiativer. Alle foreninger er velkommen til at kontakte enten Anders Buhl ved Idrætsrådet (ab@hir.dk | 61 20 98 44) eller kommunens nyansatte projektleder for BDFL Mette Skærbæk (mette.skaerbaek@herning.dk | 22 22 43 72).

For at lykkes med visionen er der valgt nogle gennemgående temaer, som er rammesættende for udmøntningen af aftalen. Temaerne vil bevæge sig på forskellige niveauer fra strategiske greb til konkrete handlinger - og vil i mange tilfælde have relevans for idrætsforeninger. De fem temaer er:
 • Det skal blive lettere at blive en del af et aktiv fællesskab
 • Overgange mellem livsfaser og livssituationer
 • Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle
 • Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet
 • Rum og rammer
 Aftalen som byrådet har vedtaget kan læses her

Internationale medlemmer - giv plads til engelsktalende

Flere internationale borgere kommer til Herning som studerende og medarbejdere på lokale virksomheder. De har brug for en let indgang til foreningslivet, men de er ofte uvidende om foreningsdanmark. Ligeledes er det ofte svært at finde informationer på engelsk på diverse foreningers hjemmesider.

Herning Idrætsråd har foretaget en række interviews i et samarbejde med bosætningskoordinatoren ved Herning Kommune om behovet for fritidsaktiviteter for nye internationale tilflyttere. Derefter har vi taget en række initiativer, hvor vi også vil medvirke til at udvikle gode modtageforeninger:

 • Ny flyer til velkomstposen for nye borgere. Denne er udarbejdet på engelsk og dansk og henviser til en ny hjemmeside for info.
 • Ny hjemmeside www.activeherning.dk
 • Personlig vejledning omkring fritidsaktiviteter for studerende på uddannelsesinstitutioner i Birk 2x årligt.
 • Løbende info i Erhvervsrådets nyhedsbrev og info i den årlige Expat Guide.
Vi har brug for jer!
Vi vil gerne have flere foreninger til at åbne sig og melde sig som modtageforeninger for engelsktalende. Et vigtig signal på at I er åbne for internationale borgere er, at I skriver til de 'nye medlemmer' på et sprog de forstår og at foreningen blive synlig for tilflytterne. 

Idrætsrådet hjælper både din forening og de engelsktalende til få kontakt via hjemmeside www.activeherning.dk (dybt link - se eksempler). Siden er oprettet og under udarbejdelse, men din forenings skal være med til at gøre hjemmesiden god og relevant.
I kan hjælpe med, at:
 • udpege en kontaktperson i foreningen, som skal byde velkommen til de engelsktalende. Send konkrete info på kontaktpersonen til ml@hir.dk.
 • lav et link til jeres hjemmeside eller Facebookside, hvor man på engelsk kan læse om foreningen. Send linket til ml@hir.dk
Inspiration til jeres egen hjemmeside: Welcome to our club. You can join in a sport or as a volunteer. Free try out and guidance about activity, levels and social life in the community of our club. We look forward to see you. 
For more info contact: XXXX XXXXX, T: +45 xx xx xx xx, M: dkfjfkj@dfd.dk. 

Foreningsudvikling

Herning Idrætsråd har en vigtig opgave i at støtte og inspirere foreninger - både i forhold til almindelig drift og til udvikling.

Bestyrelse/udvalg: Vi er flere ansatte på kontoret som er klar til et komme ud til din forening. Det kan være til et inspirationsmøde for bestyrelsen/udvalg eller sparring om konkrete udfordringer.
Kontakt til Mads Løvig (ml@hir.dk | 22 81 67 91) eller Anders Buhl (ab@hir.dk | 61 20 98 44)

Kassereren: ​På Idrætsrådets kontor sidder John Aas og varetager tilskudsberegning, regnskab i Conventus og andre opgaver med relevans for foreningens kasserer.
John deler gerne ud af sine store viden og kan vejlede eller sparre med foreningens kasserer. Det kan ske ved et møde enten i foreningen eller på idrætsrådets kontor i Holing - eller over telefon/skype.
 • Vejledning til regnskab generelt
 • Assistance til opstart af regnskab i Conventus
 • Håndtering af medlemmerne i Conventus
 • Indberetning til CFR og Idrætsrådet
 • Rådgivning til ny kasserer efter behov
 • Indblik i tilskudsmuligheder
Alle medlemsforeninger er velkommen til at rette henvendelse på 96 28 86 63 eller på jaa@hir.dk. John er på kontoret mandag, onsdag og torsdag.

Frivilligt Forår - inspiration til flere frivillige

Idrætsrådets medlemsmøde i november satte gang i Frivilligt Forår. Projektet ønsker at hjælpe foreninger med at skabe mere frivillighed. At få fat på tilstrækkelige - og de rigtige - frivillige kræver en god plan og noget indsats, men så er belønningen også at I kan rekruttere, fastholde og anerkende mange frivillige.

Over vinteren og hele foråret kommer idrætsrådet gerne ud til din forening for at inspirere og igangsætte en plan for mere frivillighed. Vi afklarer hvilke typer af frivillige I har behov for, lære de typer bedre at kende og finder en frivillig-ansvarlig så alle ambitioner forvandles til flere engagerede hænder og hoveder. 
Kontakt Mads Løvig (ml@hir.dk - 22 81 67 91) for at lave en aftale eller hent mere inspiration på www.hir.dk/raadgivning/flere-frivillige.

Torsdag d. 28. maj inviteres alle foreninger og frivillige til Frivilligfest. Udover workshops vil deltagerne kunne se frem til at hjerneforsker Peter Lund Madsen forklarer hvorfor frivillighed er det sundeste mennesker kan foretage sig. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og fortæl datoen til andre i foreningen.

Frivilligt Forår er et samarbejde med Frivilligcenteret, Kulturrelt Samråd, Herning Bibliotek. 
Følg med på www.facebook.com/FrivilligtForaar og www.instagram.com/frivilligtforaar. 

Idrætspriser

Det er sæson for at indstille kandidater til idrætspriser.
Både Herning Kommune og Idrætsrådet har idrætspriser og den først frist for indstillinger er til Byrådets Hæderspris og Idrætslederprisen. Indstillinger skal være forvaltning (bekaa@herning.dk) i hænde senest d. 31. december (ny frist). Læs om kommunens priser på www.herning.dk/om-os/priser-og-haeder

Idrætsrådets idrætspriser uddeles indenfor: årets forening, årets unge instruktør/træner, årets frivillig og Talentprisen. I kan allerede nu indstille kandidater og fristen er 10. marts 2020. Læs om priserne på og indstil på www.hir.dk/om-hir/idraetspriser
Kontakt Anders Buhl (61209844 | ab@hir.dk) for mere info.

Aktuelle tilskud - søg inden 31. januar 2020

Idrætsrådets tilskudspuljer er åben for ansøgninger - og første frist er ved udgangen af januar.

Tilskud til kurser som er afholdt i 2019 samt ansøgning om støtte til idrætsmateriel anskaffet i 2019 skal indsendes seneste 31. januar.

Aktivitetstilskud skal søges senest 1. marts - og vejledningsvideo findes på nedenstående link. Bemærk at der nu ydes tilskud til licenser og deltagelse i danske mesterskaber, landsmesterskaber og lignende.

Idrætsrådets Udviklingspulje kan søges løbende.

Læs mere om tilskud på www.hir.dk/tilskud

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel: d. 31. januar 2020
Indberetning af medlemstal til CFR: d. 31. januar 2020
Driftstilskud: d. 1. marts 2020
Indstilling til HIRs idrætspriser: 10. marts 2020 

Møder og kurser
Repræsentantskabsmøde: d. 23. april 2020
Frivilligt Forår - et klap på skulder fra bl.a. Peter Lund Madsen: 28. maj 2020

Aktiviteter
Aktiv ferie 2020: Tilmelding senest 16. marts. Aktivitetsuger (uge 27, 32 og 42). 

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--