Nyhedsbrev - jan 2020

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Søg tilskud - næste frist er 31. januar
 • Fyraftensmøde om ansøgning af tilskud
 • Vi har brug din hjælp - til at give et rygklap til jeres frivillige
 • Podcats om unges frivillighed
 • Outdoor-festival
 • Idrætspriser - indstil en 'stjerne' i din forening
 • Idrætsrådet på Facebook
 • Kalender - bl.a. kurser og frister for ansøgninger i 2020

Søg tilskud

Idrætsrådets tilskudspuljer er åben for ansøgninger - og først frist er ved udgangen af januar.

Tilskud til kurser som er afholdt i 2019 samt ansøgning om støtte til idrætsmateriel skal indsendes seneste 31. januar.

Aktivitetstilskud skal søges senest 1. marts - og vejledningsvideo findes på nedenstående link. 
Bemærk at der nu ydes tilskud til licenser og deltagelse i danske mesterskaber, landsmesterskaber og lignende.

Læs mere om tilskud på www.hir.dk/tilskud

Fyraftensmøde om ansøgning af tilskud

Idrætsrådet har en lang række af tilskud som medlemsforeninger kan søge. Mange kasserere er god erfaring med ansøgningsprocessen, mens andre - både nye og ældre - er usikre.

I uge 8 fortæller John Aas om hvordan foreninger kan ansøge om tilskud. Det gælder både vilkår for tilskud, dokumentation og det praktiske med at udfylde ansøgning i Conventus.

Medbring gerne computer så du kan komme i gang med din foreningens ansøgning.

Tid:      Onsdag d. 19. februar kl. 16.30-17.30
Sted:    Sportscenter Herning (mødelokale), Holingknuden 3, 7400 Herning
Pris:     Gratis
Info:     John Aas, jaa@hir.dk, 20 67 75 84

Tilmelding inden 17. februar, kl. 12, på mail til jaa@hir.dk

Hjælp os - så vi kan give et rygklap til jeres frivillige 

Der er god grund til at fejre frivillige og deres engagement og arbejde. Og vi har fået muligheden for at give dem en rigtig god anerkendelse for deres indsats og styrke arbejdet i alle foreninger i Herning kommune.

God støtte fra forskellige fonde og sponsorer har gjort det muligt at lave en Frivilligfest, torsdag den 28. maj, hvor blandt andre hjerneforsker Peter Lund Madsen vil fortælle om, hvorfor frivilligt arbejde er måske det allersundeste, man kan gøre for sig selv.
Vi arbejder med en hel aften med spisning, network og muligheden for at blive klogere. Sammen.
 
Lige nu er vi ved at finde ud af, hvor vi skal placere arrangementet, så vi kunne godt bruge en indikation af, hvor mange, der kan tænkes at deltage. Arrangementet er eksklusivt for frivillige, og der vil ikke være mulighed for at købe billet – det er et arrangement, den frivillige har gjort sig fortjent til.
 
Så vi ville blive glade for svar på tre spørgsmål:
 1. Hvor mange tror I, vil være interesseret i at deltage fra jeres forening ved en aften med Peter Lund Madsen og meget mere? (et absolut ikke-bindende bud) 
 2. Tror I det vil få flere/færre til at deltage, hvis der er en symbolsk betaling på for eksempel 50 kroner for en aften med mad, drikke og oplæg? 
 3. Vil en sådan betaling være noget I som forening ville betale for jeres frivillige, eller ville I lade de enkelte frivillige betale selv? 
Af hensyn til planlægningen, ville det være godt med et svar lige efter vinterferien (nærmere bestemt tirsdag den 18. februar). Send det til ab@hir.dk
 
Frivilligt Forår er et samarbejde mellem Frivilligcenter Herning, Herning Idrætsråd og Kulturelt Samråd Herning.

Podcasts om unges frivillighed

Gennem en række interviews giver lokale unge foreningsmedlemmer deres mening om frivillighedsbegrebet og tanker om, hvordan bestyrelser skal være opmærksomme på netop denne målgruppe.

Du kan høre podcasts, som giver refleksion til rekrutteringen af de unge frivillige i foreningen.

Find podcasts og mere info på www.hir.dk/raadgivning/flere-frivillige/podcast 

Det kan være svært at rekruttere de unge frivillige - men, de VIL GERNE!
 • De unge frivillige nærer sig ved fællesskaber og glæden ved at se andre udvikle sig.
 • De unge frivillige nyder at udbrede deres egen passion og vil gerne udvikle sig gennem træner-/ lederkurser.
 • De unge frivillige vil gerne have en hånd ryggen fra en mentor og har brug for fleksibilitet i deres eget engagement.
 • De unge frivillige vil gerne selv udvikle og få lov med opbakning fra foreningen.
 • De unge frivillige vil gerne spottes, spørges og anerkendes.

Outdoor-festival

Interessen for udendørsaktiviteter er stor. Mange enkeltpersoner og familier mødes for at bruge naturen hvilket er både godt og vigtigt.

Fra andre dele af Danmark ved vi, at en fælles Outdoor-festival både er en fremragende markedsføringsplatform, velbesøgt på dagen og på sigt giver medlemstilgang i deltagende foreninger.

Idrætsrådet har i gennem længere tid drøftet hvordan vi kan gøre flere foreningsbaserede ude-tilbud mere synlige. Idrætsrådet er i dialog med nogle foreninger, men vi rammer helt sikkert ikke alle de foreninger der laver - eller gerne vil lave - udeaktiviteter.

Idrætsrådet vil afholde et netværksmøde for Outdoor-aktiviteter i maj 2020 - og vil allerede nu gerne have en tilkendegivelse fra alle de foreninger som har udeaktiviteter. Du kan også melde dig som en der gerne vil være med til at skabe rammen om netværksmødet, så vi kan præsentere en god Outdoor-festival.

Derfor: send snarest en mail til ab@hir.dk med oplysning om de udeaktiviteter din forening udbyder. Skriv også gerne om du vil deltage i et en styregruppe.

Er der en stjerne i din forening?

Er der en person i din forening, som du gerne vil sige TAK til for det store arbejde, som han eller hun gør i din forening. Der er mange frivillige ildsjæle i idrætsforeningerne i Herning Kommune. 
Der er helt sikkert også én i din forening som fortjener et  ANERKENDELSE for det fantastiske frivillige arbejde, som han eller hun yder i din forening. Nu kan du indstille ham eller hende til netIPs frivilligpris på Idrætsrådet hjemmeside.

Men ikke nok med det: Idrætsrådet vil skabe større synlighed om amatøridrætten i kommunen og give et ’økonomisk klap på skulderen’. Idrætsrådet har partnerskaber om at uddele i alt fire priser:
 • Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.)
 • Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.)
 • SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.)
 • netIPs frivilligpris (5.000 kr.)
Det er nu op til jer - ude i foreningerne - at indstille egnede kandidater til ovenstående priser. Det er jeres mulighed for at øge anerkendelse af enten en vigtig person, et velfungerende hold eller en initiativrig forening. I forhold til prisen som årets idrætsforening er ’Jante-loven’ kastet væk - det er helt i orden at indstille sin egen forening.

Der vil være redaktionel omtale af de nominerede i Herning Folkeblad før uddelingen, som finder sted ved Idrætsrådets repræsentantskabsmøde, torsdag d. 23. april 2020 i Hammerum Hallen.

Læs mere om de forskellige idrætspriser.

Indstillinger til priserne indsendes senest d. 10. marts via hjemmesiden  Skynd jer at sprede budskabet, så flest muligt kan komme i betragtning.

Indstil kandidat.

Idrætsrådet er på Facebook - like it...

Idrætsrådet har en facebook-side og en ambition om at være et dynamisk forum for idrætslivet i Herning Kommune. 

Den primære målgruppe er Idrætsrådets medlemsforeninger, men samarbejdsparter og andre interesserede er velkommen til at like siden. I foreningerne håber vi at både ledere og trænere/instruktører vil finde nyttig viden, tips og gode historier fra jeres foreningspraksis.
 
Har du foreningsrelevante nyheder eller inspiration til sider er du - indtil videre - nød til at sende et tip til administrator. Senere er forventningen at alle foreninger kan lave opslag.

Like siden og spred budskabet til egen forening.

Besøg HIR på Facebook 

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel: d. 31. januar 2020
Indberetning af medlemstal til CFR: d. 31. januar 2020
Driftstilskud: d. 1. marts 2020

Møder og kurser
Trafikofficiel: Aarhus 13.-14. marts, Viborg 27.-28. marts eller Silkeborg 17.-18. april. Mere info ved Svenn Vind, trafikofficial.herning@outlook.dk
Repræsentantskabsmøde: d. 23. april 2020. Læs mere: www.hir.dk/om-hir/moder/rep-mode-2020​

Aktiviteter
Aktiv Ferie 2020: Tilmelding senest 18. marts. Aktivitetsuger (uge 27, 32 og 42). Læs mere på https://www.hir.dk/aktivferie/ 

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--