Nyhedsbrev - feb 2020

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Indkaldelse til rep.-møde 2020
 • Idrætspriser - indstil kandidat
 • Tilmeld aktivitet til Aktiv Ferie - frist 16. marts
 • WE WALK - lav dit eget gå-arrangement
 • Herning Elite - er der nye talenter i din foreninger?
 • Søg driftstilskud - frist 1. marts
 • Trafikofficial - få en nyttig uddannelse
 • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

Rep.møde i Idrætsrådet

Torsdag d. 23. april 2020 holder Herning Idrætsråd repræsentantskabsmøde i Hammerum Hall'ns nye lokaler.

Program (foreløbigt): 17.00 Rundvisning i ny hal og skole, 17.30 Workshop: Hvordan får den nye visionssaftale 'Bevæg dig for livet' relevans i foreninger, 18.00 Spisning, 19.00 Rep.møde, 20.30 Prisuddeling og 21.00 Tak for i dag.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse. Endelig dagsorden til rep.mødet udsendes senest 8 dage før. Se Idrætsrådets vedtægt.  

Er der en stjerne i din forening?

Er der en person i din forening, som du gerne vil sige TAK til for det store arbejde, som han eller hun gør i din forening. Der er mange frivillige ildsjæle i idrætsforeningerne i Herning Kommune. 
Der er helt sikkert også én i din forening som fortjener et  ANERKENDELSE for det fantastiske frivillige arbejde, som han eller hun yder i din forening. Nu kan du indstille ham eller hende til Idrætsrådet frivilligpris - Hverdagens helt – på Idrætsrådet hjemmeside.

Men ikke nok med det: Idrætsrådet vil skabe større synlighed om amatøridrætten i kommunen og give et ’økonomisk klap på skulderen’. Idrætsrådet har partnerskaber om at uddele i alt fire priser:

 • Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.)
 • Ringkøbing Landbobanks Talentpris (10.000 kr.)
 • SparNords Ungdomspokal - årets unge idrætsleder (5.000 kr.)
 • netIPs frivilligpris (5.000 kr.)

Det er nu op til jer - ude i foreningerne - at indstille egnede kandidater til ovenstående priser. Det er jeres mulighed for at øge anerkendelse af enten en vigtig person, et velfungerende hold eller en initiativrig forening. I forhold til prisen som årets idrætsforening er ’Jante-loven’ kastet væk - det er helt i orden at indstille sin egen forening.

Der vil være redaktionel omtale af de nominerede i Herning Folkeblad før uddelingen, som finder sted ved Idrætsrådets repræsentantskabsmøde, torsdag d. 23. april 2020 i Hammerum Hall'n.

Læs mere om de forskellige idrætspriser.

Indstillinger til priserne indsendes senest d. 10. marts via hjemmesiden  Skynd jer at sprede budskabet, så flest muligt kan komme i betragtning.

Indstil kandidat  

Ferieaktiviteter 2020

Børn og unge har i flere år kunne deltage i sjove, aktive og lærerige aktiviteter i sommer- og efterårsferien. Har din foreningen ikke været med før, så har du en god mulighed for det nu.

Mange foreninger bruge ferieaktiviteter til at give unge instruktører eller potentielle hjælpeinstruktører en ansvarsfuld opgave. Ferieaktiviteter er samtidig en genvej til at komme i kontakt med nye medlemmer.

Læs mere om ferieaktiviteter og tilmelding af aktiviteter

Deadline for tilmelding af aktiviteter er d. 16. marts 2020.
Idrætsrådet administrerer ferieaktiviteter som er en mulighed for alle kommunens foreninger. Kontakt os gerne hvis I har behov for hjælp eller råd.

WE WALK i uge 19 og 39

En af de første indsatser under 'Bevæg dig for livet' i Herning er WE WALK-kampangen. Foreninger får god hjælp til at oprette et gå-arrangemnet og en platform til at invitere lokale. 

WE WALK har været afviklet før og i år er temaet ”fællesskab”, og der er for uge 19 indgå et samarbejde med Folkebevægelsen mod Ensomhed for at understrege dette tema. Brug evt. temaet til at motivere flere til at komme ud at gå og for din forening til at arrangere gåture. Tanken er desuden at gåturs-arrangørerne kan bruge temaet som redskab i deres markedsføring af turene. 

Det er gangske let at oprette en 'gå-tur'. Læs og få mere inspiration på: 
WE WALK-guide: https://www.bevaegdigforlivet.dk/media/7277/we-walk-guiden.pdf
Arrangør-materiale : https://www.dropbox.com/work/Nina%20Christensen/WE%20WALK/Arrang%C3%B8r-materiale

Herning Elite

Herning Elite - som er en del af Idrætsrådet - har altid en dør åben til en snak med din forening om vores tilbud til talenterne: at kombinere skolegang med morgentræning.

Har I en udøver som I tænker skulle have et tilbud om mere træning og et skoletilbud med andre talenter så tag endelig kontakt.

Herning Elite har et tæt samarbejde med 16 foreninger om morgentræning og udvikling af klubbens talentmiljø. Hvis din forening ønsker at høre mere om dette så er I meget velkomne til at ringe til Herning Elite ved elitekoordinator Søren Baadsgaard, 42 38 35 55, sb@hir.dk.

Søg driftstilskud - frist 1. marts

Idrætsrådets tilskudspuljer er åben for ansøgninger - og næste frist er 1. marts.

Aktivitetstilskud - også kaldet driftstilskud - skal søges senest 1. marts - og vejledningsvideo findes på nedenstående link. 

Bemærk at der nu ydes tilskud til licenser og deltagelse i danske mesterskaber, landsmesterskaber og lignende.

Læs mere om tilskud på www.hir.dk/tilskud

Trafik-officiel - en mulighed for din forening

Trafikofficial Herning tager sig af nødvendig trafikregulering i forbindelse med events indenfor sport og kultur og der er rigeligt at se til bare indenfor Herning kommunes grænser. Vi har eksisteret siden 2014 og er respekteret af kommune og ikke mindst politiet for vores arbejde.

Nu er der mulighed for at uddanne trafikofficials til vores korps i Herning. Vi har haft afgang af trafikofficials, dels at interessen for arbejdet ikke er der mere, nogle på grund af alder og enkelte har fået skavanker der gør de ikke kan deltage mere. Så det er vigtigt at vi får fyldt rækkerne op igen. Nogle yder meget og nogle lidt mindre, men vi vil gerne have ca. 24 timers indsats om året, da den enkelte trafikofficial så stadig er rutineret.

Herning kommune støtter uddannelsen med 1900,- pr kursist, sådan at klubbens eget bidrag bliver ca. 300,- pr kursist.

For at virke som trafikofficial skal man :
 • Have gyldigt førstehjælpsbevis der ikke er mere end 5 år gammelt, mange har førstehjælp gennem arbejde
 • Have haft kørekort i minimum 3 år (ubrudt periode)
 • Have gennemført trafikofficialkursus
Der er programsat kurser i 2020: 
 • Aarhus 13. - 14. marts
 • Viborg 27. - 28. marts
 • Silkeborg 17. - 18. april
Kurset er fra fredag 16 - 22 og lørdag 9 - 17.

Hvis der er stor interesse (15 kursister) vil vi holde kurset i Herning.
Konkakt Svenn Mikael Dall Vind (20 71 20 66 - trafikofficial.herning@outlook.dk) inden 1/3 give tilbagemelding om i har nogle der vil på kursus.

Kalender

Tidsfrister
Driftstilskud: d. 1. marts 2020
Kurser og dyrt idrætsmateriel i 2020: d. 1. april 2020 (1. runde)
DIF og DGIs Foreningspulje åbner 1. marts - læs mere 

Møder og kurser
eSport - inspirationsmøde for foreninger på Herning Bibliotek: 26. marts 2020
Repræsentantskabsmøde: d. 23. april 2020

Aktiviteter
Aktiv ferie 2020: Tilmelding af aktiviteter er senest 18. marts. Aktivitetsuger (uge 27, 32 og 42). Læs mere på www.herning.dk/aktivferie.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--