Nyhedsbrev - mar 2020#3

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

Idrætsrådets kontor er pt. lukket pga. corona, men vi kan - og vil gerne - kontaktes på telefon og email. Vi er klar til at hjælpe med spørgsmål og evt. udviklingstiltag.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Formandshilsen
 • Corona og økonomiske konsekvenser for din forening
 • Frivilligt Forår - inviter jeres frivillige til fest med Peter Lund Madsen d. 28. maj 
 • Internationale medlemmer - giver I plads til engelsktalende?
 • Foreningsudvikling - også i en corona-tid
 • Røde Kors koordinerer hjælp under corona
 • Kalender

Fomandshilsen

På vegne af Idrætsrådets bestyrelse sender Steen Lundgaard en hilsen til alle frivillige foreningsfolk.
 
Det er en meget speciel situation vi alle sammen i disse tider oplever. Når man hører de ældste borgere, så sammenligner de lidt situationen fra krigens tid. Det er en meget atypisk måde vi skal agere og være  sammen på, og det giver især store udfordringer for alle os der gerne vil fællesskabet og det sociale samvær. Det er elementer der er så vigtige og er grundlaget i vores samfund.

Jeg takker jer alle i klubberne og foreningerne for jeres handling og støtte omkring anbefalingerne om at lukke ned for aktiviteterne.
I gjorde det stort set med det samme det blev udmeldt. Mange har også støttet ”anmodningen” fra Søren Baunsgaard ved Kultur og Fritid om evt. bidrag med værnemidler og andre ting som er vigtig for sundhedsvæsenet at have adgang til. Det viser samfundssind, men det er idrætsledere jo også kendt for.

Det er også fedt at se kreativiteten i tiltag for at holde motion og grundkondition oppe hos medlemmerne. En stor tak til de trænere og instruktører der har overskud til det. Der er masser af plads i vores natur og udearealer og nu kommer foråret så suppler endelig med f. eks. løbetræning og boldspil m.v. - naturligvis i mindre grupper (5-7 deltagere). Jeg tror det kan lade sig gøre med god afstand mellem deltagerne og vi kan få noget socialt sammenhold.
Alle håber at vi kan komme fri af spændetrøjen den 30. marts, men ikke for at være pessimist, men realistisk så tror jeg perioden udvides til min. efter påsken. Det må vi acceptere; det er vores sundhedsvæsen der kommer i første række.
 
Idrætsrådet holder bestyrelsesmøde den 30. marts og afhængig af hvad der sker, så besluttes det på mødet om datoen for repræsentantskabsmødet fastholdes til den 23. april eller udsættes.
Under alle omstændigheder skal vi holde modet oppe og være klar på den anden side af denne krise. Jeg er overbevist om at idrætten og de frivillige kommer til at bære endnu et medansvar for at ”genopbygge” og opretholde vores samfund.
Men det bliver en anden hverdag og vores adfærd bliver efter en ny dagsorden.
 
Med venlig hilsen
Steen Lundgaard, formand for Herning Idrætsråd 

Corona og økonomiske konsekvenser for din forening

Coronavirus har ført til aflysninger og meget andet i idrætsforeningerne. En jurist ved DGI giver gode råd om, hvad idrætsforeninger skal gøre i forhold til de økonomiske konsekvenser.

Få indblik i 

 • Hvilke idrætsarrangementer er ramt af force majeure
 • Aflyste arrangementer – hvad gør du?
 • Udsatte arrangementer – hvad med deltagerbetaling?
 • Løsninger indskrevet i aftaler
 • Aflysninger af almindelige medlemsaktiviteter
 • Mulighed for økonomisk kompensation fra staten

Læs artiklen.

Frivilligt Forår - inviter jeres frivillige til fest 

Frivilligt Forår er kommet til Herning, og vi vil gerne have lov til at invitere alle frivillige til en spændende og inspirerende aften i selskab med bl.a. Peter Lund Madsen. 

Festen foregår i Herning Kongrescenter, torsdag d. 28. maj.

Det skal være sjovt og give mening at være frivillig, og med dette initiativ vil vi gerne give alle frivillige et stort rygklap. Vi skal bl.a. høre om hvor sundt for kroppen og hjernen det egentlig er at være frivillig, men også prøve at blive klogere på, hvordan man får frivillighed til at lykkes.

Arrangementet er lavet til alle frivillige i jeres foreninger i hele Herning Kommune, og koster 50 kr. pr. frivillig til dækning af forplejning. Indtil tirsdag d. 14. april er det alene et tilbud til foreninger som er medlem af Frivilligcenter Herning, Kulturelt Samråd Herning eller Herning Idrætsråd.
 
Hvordan tilmelder man sig:
Det er enkelt at købe billetter til arrangementet, og vi opererer med ”først-til-mølle”-princippet. 

Tilmeldingwww.hir.dk/frivilligtforaar 

Den nemmeste administration er, at én i foreningen foretager købet af billetter til samtlige frivillige og derefter uddeler/videresender billetter – evt. mod egenbetaling.
NB: det er muligt at få refunderet billetten i tilfælde af, at arrangementet eventuelt skulle blive aflyst pga. den aktuelle situation.
 
Program:
17.00  Velkomst, sang og intro
17.15  Workshop / oplæg
18.00  Spisning
18.40  Fællessang med oplæg om hvordan man bruger det i foreningen
19.00  Peter Lund Madsen
20.00  Awards
20.30  Summe/samtale om aftenens program
21.00  Tak for i aften

Hvem er vi?
FRIVILLIGT FORÅR er et samarbejde, der har som mål at hjælpe foreninger med at fastholde og hverve frivillige. Tanken er at sætte fokus på værdien i at være frivillig – dvs. glæden ved at give, det meningsfulde ejerskab, det begejstrende fællesskab, følelsen af at virke i verden og blive til nogen.

På tværs af frivillige foreninger fra forskellige områder ønsker vi at skabe en fælles begejstring over, hvad frivillighed er værd for både giver og modtager. Ved at sætte spotlight på de gode historier og give foreningerne redskaber (frivilligstrategi, kurser, video-hjælp, fælles platform, inspiration og sparring) til at fastholde eksisterende og hverve nye frivillige.
Tanken er, at der i de kommende år skal bygges videre på det fundament, vi har lagt.

Frivilligt Forår er skabt i samarbejde mellem Kulturelt Samråd Herning, Herning Idrætsråd, Frivilligcenter Herning og Herning Bibliotekerne.

Følg med på www.facebook.com/FrivilligtForaar og www.instagram.com/frivilligtforaar. 
Find inspiration til frivilligheden i din forening på www.hir.dk/raadgivning/flere-frivillige

Har du spørgsmål så kontakt Herning Idrætsråd: post@hir.dk – Tlf.:  61209844

Internationale medlemmer - giv plads til engelsktalende

Flere internationale borgere kommer til Herning som studerende og medarbejdere på lokale virksomheder. De har brug for en let indgang til foreningslivet, men de er ofte uvidende om foreningsdanmark. Ligeledes er det ofte svært at finde informationer på engelsk på diverse foreningers hjemmesider.

Herning Idrætsråd har foretaget en række interviews i et samarbejde med bosætningskoordinatoren ved Herning Kommune om behovet for fritidsaktiviteter for nye internationale tilflyttere. Derefter har vi taget en række initiativer, hvor vi også vil medvirke til at udvikle gode modtageforeninger:

 • Ny flyer til velkomstposen for nye borgere. Denne er udarbejdet på engelsk og dansk og henviser til en ny hjemmeside for info.
 • Ny hjemmeside www.activeherning.dk
 • Personlig vejledning omkring fritidsaktiviteter for studerende på uddannelsesinstitutioner i Birk 2x årligt.
 • Løbende info i Erhvervsrådets nyhedsbrev og info i den årlige Expat Guide.
Vi har brug for jer!
Vi vil gerne have flere foreninger til at åbne sig og melde sig som modtageforeninger for engelsktalende. Et vigtig signal på at I er åbne for internationale borgere er, at I skriver til de 'nye medlemmer' på et sprog de forstår og at foreningen blive synlig for tilflytterne. 
Herning Squashklub har et fint eksempel på en engelsk infoside.

Idrætsrådet hjælper både din forening og de engelsktalende til få kontakt via hjemmeside www.activeherning.dk (dybt link - se eksempler). Siden er oprettet, men din forenings skal være med til at gøre hjemmesiden god og relevant.

I kan hjælpe med, at:
 • udpege en kontaktperson i foreningen, som skal byde velkommen til de engelsktalende. Send konkrete info på kontaktpersonen til ml@hir.dk.
 • lav et link til jeres hjemmeside eller Facebookside, hvor man på engelsk kan læse om foreningen. Send linket til ml@hir.dk
Inspiration til jeres egen hjemmeside: Welcome to our club. You can join in a sport or as a volunteer. Free try out and guidance about activity, levels and social life in the community of our club. We look forward to see you. 
For more info contact: XXXX XXXXX, T: +45 xx xx xx xx, M: dkfjfkj@dfd.dk. 

Foreningsudvikling - også i en coronatid

Herning Idrætsråd har en vigtig opgave i at støtte og inspirere foreninger - både i forhold til almindelig drift og til udvikling.

Bestyrelse/udvalg: Vi er flere ansatte på kontoret som er klar til holde møde med din forening. Det kan være til et inspirationsmøde for bestyrelsen/udvalg eller sparring om konkrete udfordringer. Vi kan sagtens gennemføre det som et video-møde med flere deltagere.
Kontakt til Mads Løvig (ml@hir.dk | 22 81 67 91) eller Anders Buhl (ab@hir.dk | 61 20 98 44)

Kassereren: ​Ved Idrætsrådet sidder John Aas og varetager tilskudsberegning, regnskab i Conventus og andre opgaver med relevans for foreningens kasserer.
John deler gerne ud af sine store viden og kan vejlede eller sparre med foreningens kasserer. Det kan ske ved et møde enten i foreningen eller på idrætsrådets kontor i Holing - eller i denne tid over telefon/skype.
 • Vejledning til regnskab generelt
 • Assistance til opstart af regnskab i Conventus
 • Håndtering af medlemmerne i Conventus
 • Indberetning til CFR og Idrætsrådet
 • Rådgivning til ny kasserer efter behov
 • Indblik i tilskudsmuligheder
Alle medlemsforeninger er velkommen til at rette henvendelse på 20 67 75 84 eller på jaa@hir.dk. 

Få eller giv hjælp under corona

Herning Kommunen støtte op om den frivillig hjælp som ydes til personer under corona-nedlukningen. Det er bl.a. Røde Kors som koordinerer indsatsen - og du og forenings medlemmer kan
tilmelde sig som frivillig på www.rødekors.dk/corona/hjælp

Behov for hjælp?
Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan Røde Kors hjælpe. Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.

Kontakt Røde Kors på 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.
Læs mere på www.rødekors.dk/corona/hjælp, hvor du også kan skrive dig op for at modtage hjælp.

Kalender

Tidsfrister
Dyrt idrætsmateriel: d. 1. april 2020
Kurser kan søges løbende. 

Møder og kurser
Repræsentantskabsmøde: d. 23. april 2020
Frivilligt Forår - et klap på skulder fra bl.a. Peter Lund Madsen: 28. maj 2020

Aktiviteter
Aktiv ferie 2020: Tilmelding til ab@hir.dk er fortsat mulig, men skynd dig. Aktivitetsuger (uge 27, 32 og 42). 

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--