Nyhedsbrev - apr 2020

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
  • Begrænset genåbning af udendørsidrætten
  • 50 mio. kr. på vej til foreninger
  • Fremrykket udbetaling af tilskud  - og medlemsvækst
  • Fokus på de gode historier - bliv klar til at åbne
  • Corona info - få lokalt overblik
  • Idrætsrådet - telefon og mail er åben
  • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

Begrænset genåbning af udeidrætter 

Der bliver nu små åbninger i det ellers helt lukkede fritids-land. Fra I dag må der afvikles udendørsidræt uden kropskontakt – og så længe aktiviteten holder sig inden for myndighedernes anbefaling.

Den opdaterede vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem DIF og Sundhedsstyrelsen. DGI bakker op om vejledningen. 
 
Det betyder, at vi kan starte med den type aktiviteter i Herning Kommune. Det er jer som foreninger der har ansvaret for, at træningen tilrettelægges så den lever op til myndighedernes krav og vejledninger.

I løbet af i dag bliver de udendørs faciliteter åbne for booking igen, som I kender det. Dog skal det iagttages, at der nogle steder kan være ændret brug af de udendørs idrætsarealer i forbindelse med skoler og daginstitutioners genåbning. Indendørs faciliteter som omklædningsrum og klublokaler er fortsat lukket.

Læs hele foreningsbrevet fra Herning kommune.

På www.hir.dk/raadgivning/corona kan du læse mere om corona-situationen, herunder links til myndighederns krav og vejledninger - og DIF og DGIs anbefaling i forhold til de enkelte idrætter.

50 mio. kr. på vej til foreninger 

Kulturministeriet præsenterede lige før påske en hjælpepakke, der blandt andet betyder essentiel hjælp til idrætsforeningerne.

Vilkår for støtte - og hvordan foreningerne skal ansøge - er ikke blevet offentliggjort endnu. Vi sender et nyhedsbrev rundt straks vi kender til detaljerne i udmøntning, hvorefter vi er klar med råd og hjælp. Læs mere i ovenstående brev.

Baggrund:
Aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger, og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Fremrykket udbetaling af foreningsstilskud - og medlemsfremgang

Tilskudsudvalget i Idrætsrådet har hastebehandlet tilskuds-ansøgninger fra foreninger og udbetaler netop nu foreningstilskud.

Foreningstilskuddet dækker over medlemstilskud, grundtilskud og evt. bonus. Samlet bliver der udbetalt 4.265.000 kr i tilskud.
Satser for børn og unge fastholdes på hhv. 165 kr. for medlemmer op til 18 år og 55 kr. for medlemmer mellem 19-24 år. Bonus for medlemsfremgang ift. året før sættes til 50 kr. pr. nyt medlem.

Tilskud til foreningers omkostningsgodtgørelse er ved at blive behandlet og bliver udbetalt inden sommerferien.

Læs om tilskud på www.hir.dk/tilskud

Medlemstal
Optælling af medlemmer gav en glædelig nyhed: en stigning i medlemstallet fra 37.934 i 2018 til samlet 39.292 medlemmer i 2019. Foreningernes medlemsskare er dermed steget med 3,6%.
Det er i alle aldersgrupper at vi ser en stigning, dog moderat for gruppe på 19-24 år. Meget positivt at vi igen ser en stigning blandt teenagere.

Det centrale foreningsregister (CFR) har netop offentliggjort medlemstal for hele landet. Find både nationale og lokale medlemsdetaljer på medlemstal.dk

Fokus på de gode historier

Vi oplever alle, at situationen omkring Corona sætter et voldsomt præg på foreningslivet. Medlemstal og økonomi står først blandt bekymringerne, MEN det er også vigtigt, at tænke på perspektiver, når Foreningsdanmark åbner igen.

Derfor er det vigtigt at fortælle de gode historier, dyrke fællesskabet og tilknytningen til foreningen.

De gode ideer
  • Træning: Der er allerede mange gode initiativer i gang – store som små. I kan mødes online i en fælles træning. Tænk anderledes – lav et alternativ til fodbold. Deltag i andres fællestræning. Send øvelser til jeres medlemmer. Sæt jeres online-fantasi i sving og ”stjæl” inspiration fra andre.
  • Lederskab for fællesskab: Husk at tage ansvar for fællesskabet, synligheden og tilknytningen i foreningen. Måske kan I også lave undersøgelser i foreningen eller tale med de frivillige om deres engagement. Se DUFs gode ideer og råd
  • Opgaver, udvikling og projekter: Rut endelig med planer – måske er det nu, at I kan fokusere på udvikling. Det er let at arrangere virtuelle møder. Hvordan kan I gøre hinanden klogere i denne tid?
Vi har oprettet en side på hir.dk med ideer og henvisninger omkring at skabe foreningsaktiviteter på nettet

Del jeres idé
Skriv jeres ideer, aktiviteter, tiltag eller fremtidsplaner på Facebook – tag gerne Herning Idrætsråd (skriv: @HerningIdrætsråd og vælg os i jeres opslag). I er også velkommen til at sende jeres erfaringer i en mail til post@hir.dk. Så deler vi de gode ideer fra jeres foreninger.

Det er vigtigt, at vi kommer styrket tilbage til opstarten i foreningerne i Herning Kommune.

Corona-info 

Der er mange sundhedsfaglige begrænsninger og deraf følgende orienteringer fra både stat og kommune.

Idrætsrådet har samlet de informationer som er sendt ud fra Herning Kommune til de lokale foreninger på en info-side:
www.hir.dk/raadgivning/corona

Idrætsrådet ønsker at gøre det let for alle medlemsforeninger at finde de relevante oplysninger om hvordan foreninger håndtere konsekvenser af corona-nedlukning. Derfor vil vi løbende opdatere siden med nye links og råd.

På siden er det desuden muligt at læse HIR-bestyrelses læserbrev i Herning Folkeblad om vigtigheden af, at medlemmer bakker op om foreningerne.

Idrætsrådet - telefon og mail er åben

Levner den særlige situation vedr. Corona jeres bestyrelse en uventet mulighed for at planlægge eller udvikle tiltag i foreningen, så er vi til rådighed for sparring og hjælpe.

Idrætsrådets medarbejdere vil i den kommende tid primært arbejde hjemmefra. Det betyder, at Idrætsrådets fysiske kontor er lukket, men at alle medarbejdere kan træffes på telefon og mail.

Kultur og Fritid ved Herning Kommune og Idrætsrådet har nedsat en task-force-gruppe, hvor vi koordinere hjælp og rådgivning til forningerne. I er derfor velkommen til også at kontakte Helle Rasmussen eller Mette Skærbæk. DGI og DIF kan ligeldes være behjælpelige.

Kontaktoplysninger finde på www.hir.dk/om-hir/kontakt

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel i 2020: d. 1. sept. 2020 (2. runde)
DIF og DGIs Foreningspulje åbner 1. marts - læs mere 

Møder og kurser
Repræsentantskabsmøde: udsat på ubestemt tid pga. corona.

IngerFAIR holder i april 2020 gratis online-kurser om frivillighed. Der er mulighed for at deltage live eller gennemføre kurserne når det passer dig. Læs mere.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--