Nyhedsbrev

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
  • DIF og DGIs Corona-hjælpepakke er åben for ansøgning
  • Webinar om hjælpepakke - mandag d. 4. maj, kl. 20-21
  • Corona info - få lokalt overblik
  • Idrætsrådet - telefon og mail er åben
  • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åbnet for ansøgninger

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

Ansøgningsportal (kræver CFR-oplysninger) ​
Klik her for at se retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Webinar om corona-hjælpepakken 

Kultur og Fritid ved Herning Kommune, DGI Midtjylland og Herning Idrætsråd er gået sammen om at informere om den nye pulje. 

Mandag d 5. maj afholder vi et webinar, hvor vilkår for puljen bliver gennemgået og efterfølgende der er mulighed for svar på spørgsmål.

Praktisk info
Kurset er online, gratis og foregår mandag den 4. maj kl. 20-21.
 
Tilmelding og omtale: https://www.dgi.dk/arrangementer/202006853104

Kurset bliver optaget og vil efterfølgende være tilgængeligt på www.hir.dk/raadgivning/corona

Læs foreningsbrevet fra Herning Kommune om corona-hjælpepakken.

Corona-info 

Der er mange sundhedsfaglige begrænsninger og deraf følgende orienteringer fra både stat og kommune.

Idrætsrådet har samlet de informationer som er sendt ud fra Herning Kommune til de lokale foreninger på en info-side:
www.hir.dk/raadgivning/corona

Idrætsrådet ønsker at gøre det let for alle medlemsforeninger at finde de relevante oplysninger om hvordan foreninger håndtere konsekvenser af corona-nedlukning. Derfor vil vi løbende opdatere siden med nye links og råd.

På siden er det desuden muligt at læse HIR-bestyrelses læserbrev i Herning Folkeblad om vigtigheden af, at medlemmer bakker op om foreningerne.

Idrætsrådet - telefon og mail er åben

Levner den særlige situation vedr. Corona jeres bestyrelse en uventet mulighed for at planlægge eller udvikle tiltag i foreningen, så er vi til rådighed for sparring og hjælpe.

Idrætsrådets medarbejdere vil i den kommende tid primært arbejde hjemmefra. Det betyder, at Idrætsrådets fysiske kontor er lukket, men at alle medarbejdere kan træffes på telefon og mail.

Kultur og Fritid ved Herning Kommune og Idrætsrådet har nedsat en task-force-gruppe, hvor vi koordinere hjælp og rådgivning til foreningerne. I er derfor velkommen til også at kontakte Helle Rasmussen eller Mette Skærbæk. DGI og DIF kan ligeledes være behjælpelige.

Kontaktoplysninger finde på www.hir.dk/om-hir/kontakt

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel i 2020: d. 1. sept. 2020 (2. runde)
DIF og DGIs Foreningspulje åbner 1. marts - læs mere 

Møder og kurser
Repræsentantskabsmøde: udsat på ubestemt tid pga. corona.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--