Nyhedsbrev - maj 2020

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
  • Indkaldelse til Idrætsrådets rep.møde - ny dato: torsdag d. 10. september
  • Webinar for HIR-foreninger - mandag d. 4. maj, kl. 20-21
  • Skab aktivitet og gør din forening synlig på Facebook - tjek 'Aktiv Herning'
  • Udbyd ferieaktivitet - det kan nås endnu...
  • Corona info
  • Kalender - bl.a. frister for ansøgninger

Ny dato for rep.møde 2020

Bestyrelsen ønsker, at afholde et fysisk møde hvor der er mulighed for en bred dialog og samvær med andre foreninger. Derfor har bestyrelsen valgt en dato i fase 4 og indkalder til

Idrætsrådets repræsentantskabsmøde
torsdag d. 10. september
 
i Hammerum Hall'n

Program er identisk med det udsatte møde: 
17.00 Rundvisning i ny hal og skole, 17.30 Workshop: Hvordan får den nye visionssaftale 'Bevæg dig for livet' relevans i foreninger, 18.00 Spisning, 19.00 Rep.møde, 20.30 Prisuddeling og 21.00 Tak for i dag.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse. Endelig dagsorden til rep.mødet udsendes senest 8 dage før. Se Idrætsrådets vedtægt
 
Tilmelding til Rep.mødet (workshop og spisning).

Webinar for medlemsforeninger

Idrætsrådet vil - da rep.mødet er udsat - give en status på rådets arbejde, men vil også gerne i dialog med medlemsforeningerne.

Derfor inviteres alle HIR-foreninger til et webinar, hvor følger af corona-situationen gennemgås og hvor vi præsenter opmærksomhedspunkter på hvordan foreninger kommer godt i gang efter nedlukningen. 
Efterfølgende der er mulighed for svar på spørgsmål.

Praktisk info
Kurset er gratis og foregår mandag d. 15. juni, kl. 19-20.
 
Tilmelding
Send en mail til ab@hir.dk (oplys navn og forening) - hvorefter link til mødet tilsendes.

Kurset bliver optaget og vil efterfølgende være tilgængeligt på www.hir.dk

Aktiv Herning - skab aktivitet og gør din forening synlig på Facebook

Vi har taget initiativ til Aktiv Herning på Facebook, som gerne skulle blive et folkeligt fælleseje for mere fysisk aktivitet - samt gerne være et bidrag ind i Bevæg Dig For Livet.

Vi har brug for dig 
Hjælp med at kickstarte gruppen ved at prikke en eller flere fra foreningen til at blive medlem af gruppen og lave et opslag.
Det kan være stort og småt i forskellige aldre og niveauer. Tænk på at nå bredt ud. I kender selv den kreative i foreningen med en god idé - DEL den med andre og lad opmærksomheden falde tilbage på foreningen.
Der er oprettet en begivenhed i Kr. Himmelfartsdagene med en præmie på højkant.

Skab aktiviteter for hinanden og opmærksomhed til foreningen.
Meld foreningen - og helst flere trænere/ledere/instruktører - ind i gruppen https://www.facebook.com/groups/251031972620947/
Her kan enkeltpersoner bidrage og inspirere med en aktivitet på tværs af idrætter og foreninger.
Under Corona-krisen er der desværre registreret mindre fysisk aktivitet, når den organiserede idræt har været nedlukket (læs mere). Derfor: kan vi inspirere hinanden lokalt med større eller mindre aktiviteter, som man kan deltage i på forskellige niveauer og lokaliteter vil der være en fordel ikke mindst for inaktive grupper. Foreningernes frivillige kan give et bidrag - husk evt. at tagge jeres forening i opslaget i gruppen.

OBS på at det er gruppen "AKTIV HERNING - TRÆNINGSIDEER" man skal melde sig ind i.

Mere info: kontakt Mads Løvig (22 81 67 91, ml@hir.dk)

Udbyd ferieaktivitet - det kan nås endnu... 

Genåbningsplanen giver nu mulighed at gennemføre ferieaktiviteter for børn og unge. Derfor har vi netop åbnet for børnenes tilmelding til sommerens aktiviteter.

Corona har dog betydet, at vi i år ikke laver et fysisk aktivitetskatalog, men holder al info om holdene på hjemmesiden herning.dk/aktiveferie.

Det giver en ny mulighed for at de foreninger som gerne vil bidrage med en aktivitet fortsat kan komme med på listen. Måske har corona-nedlukningen betydet, at foreningen 'mangler' en platform til at udbyde tilbud i jeres lokalområde - så er muligheden altså her.

Kontakt: Anders Buhl (61 20 98 44, ab@hir.dk)

Corona-info 

Udvidelsen af genåbningens fase 2 havde ikke stor indflydelse på idrætsområdet - og alle foreninger er allerede orienteret fra Herning Kommune. Indendørs idræt må altså vente til fase 3 (d. 8. juni). 

Idrætsrådet samler fortsat alle informationer som er sendt ud fra Herning Kommune til de lokale foreninger på en info-side:
www.hir.dk/raadgivning/corona

Idrætsrådet ønsker at gøre det let for alle medlemsforeninger at finde de relevante oplysninger om hvordan foreninger håndtere konsekvenser af corona-nedlukning. Derfor vil vi løbende opdatere siden med nye links og råd.

Idrætrådets kontor er igen bemandet og I er velkommen til at kigge forbi. Alle medarbejdere kan også fortsat træffes på telefon og mail.

Kultur og Fritid ved Herning Kommune og Idrætsrådet har nedsat en task-force-gruppe, hvor vi koordinere hjælp og rådgivning til foreningerne. I er derfor velkommen til også at kontakte Helle Rasmussen eller Mette Skærbæk. DGI og DIF kan ligeledes være behjælpelige.

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel i 2020: d. 1. sept. 2020 (2. runde)
DIF og DGIs Foreningspulje er åben for løbende ansøgning - læs mere 

Møder og kurser
Webinar: mandag d. 15. juni.
Repræsentantskabsmøde: torsdag d. 10. september.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--