Nyhedsbrev - aug 2020

mail
Nyhedsbrev 06. maj 2021
Hej Gæst,

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • Rep.møde d. 10. september - husk tilmelding
 • Ekstraordinær pulje: DIF/DGIs sommerpulje - kort frist
 • Flere medlemmer gennem ferieaktiviteter
 • Ny sæson - har I styr på corona, kurser og børneattester?
 • Frivillig Fredag er aflyst - men fortsat hjælp til at få flere frivillige
 • Økonomisk støtte til udstyr - kort frist

Rep.møde i Idrætsrådet

Torsdag d. 10. september 2020 holder Herning Idrætsråd det corona-udsatte repræsentantskabsmøde i Hammerumhallen nye lokaler.

Program: 17.00: Mulighed for rundvisning i nybyggeriet ved hal og skole. 17.30: Workshop: Hvordan får den nye visionssaftale 'Bevæg dig for livet' relevans i foreninger. 18.00: Spisning og netværkssnak.
19.00: Rep.møde. 20.30: Uddeling af fire idrætspriser. 21.00: Tak for i dag

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse. Endelig dagsorden til rep.mødet udsendes senest 8 dage før. Se Idrætsrådets vedtægt.  

Tilmelding til Rep.mødet (workshop og spisning). Tilmelding er nødvendig af hensyn til både corona-begrænsninger og forplejning.

Beretning og regnskab findes på ovenstående webside.

Ekstraordinær særpulje: Sommerpuljen fra DIF/DGI

Endnu en sommerpulje at søge – men, I skal være hurtige...

Søg til åben hus-arrangementer, rekruttering, særlige aktiviteter og udstyr, afholdelse af camps/lejre/motionsløb/foredrag/aktiviteter til Aktiv Ferie uge 42 etc.
Målet er at støtte genstarten i foreningslivet - og initiativet skal være UDEN deltagerbetaling. Sunds Jiu-Jitsu Klub har fx arrangeret en pigecamp.

OBS på deadlines. Aktiviteter skal være afholdt inden 31/10 og ansøgt inden 30/8.

Læs mere i vejledningen . Sommerpuljen er omtalt på side 10.
Puljen ansøges gennem www.medlemstal.dk

Herning Idrætsråd hjælper gerne - og kontakt i så fald Mads Løvig, 22 81 67 91, ml@hir.dk eller Anders Buhl, 61 20 98 44, ab@hir.dk.

Flere medlemmer gennem ferieaktiviteter

Børn og unge har i flere år kunne deltage i sjove, aktive og lærerige aktiviteter i sommer- og efterårsferien. I år har mange nye foreninger tilbudt en ferieaktivitet i sommerferien. Har din forening ikke været med før, så har I en god mulighed nu. Næste aktivitetsuge finder sted i efterårsferien.

Mange foreninger bruge ferieaktiviteter til at give unge instruktører eller potentielle hjælpeinstruktører en ansvarsfuld opgave. Ferieaktiviteter er samtidig en genvej til at komme i kontakt med nye medlemmer.

Deadline for tilmelding af aktiviteter er d. 3. september 2020.

Idrætsrådet administrerer ferieaktiviteter som er en mulighed for alle kommunens foreninger. Kontakt os gerne hvis I har behov for hjælp eller råd.

Læs mere om ferieaktiviteter og tilmelding  

Ny sæson - har du styr på corona, kurser og børne-attester?

Corona
I skrivende stund er der forhandlinger om hvordan fase 4 af corona-oplukningen kommer til at se ud. Hold jer orinteret på 

Kulturministeriets retningslinjer

HIRs corona-info

Kurser er en vigtig del i at udvikle og fastholde de gode frivillige instruktører og trænere, samt ledere.

Der er et bredt udvalg af kurser - fra de generelle til meget specifikke. Kursusformen varierer fra online over klubkurser til fleredags kurser i haller eller på kursuscentre.

Husk at Herning Idrætsråd støtter med op til 40% af deltagelse i kurser under de store idrætsorganisationer.
 
Se kursusmuligheder hos DIF

Se kursusmuligheder hos DGI

Læs om kursustilskud

Børne-attester
Ved sæsonstart er det vigtigt, at foreningen har indhentet børne-attester på alle frivillige som har kontakt til børn og unge under 15 år.

Attesterne hentes ved Rigspolitiet.

Bliv klogere på børne-attester 

Frivillig Fredag - aflyst

Lokale idrætsforeninger blev før sommerferien inviteret med til Frivillig Fredag, fredag d. 4. september. Pga. corona er Frivillig Fredag blevet aflyst og der er endnu ikke fundet en ny dato.  
Den efterfølgende spisning, fest og musik for lokale foreningsfrivillige er ligeledes aflyst.

HIR er sammen med kommunens øvrige forneingsliv fortsat opsat på at øge synlighed af frivillige og deres gode indsats, ligesom vi ønsker at styrke rekruttering og organisering af frivillige i foreninger.
Vi deltager det for gerne i sparring med foreninger om fx konkret afklaring af behov og muligheder eller sågar hjælper med at  udarbejde en frivillighedsstrategi. 
Har det interesse kan du kontakte Mads Løvig, 22 81 67 91, ml@hir.dk eller Anders Buhl, 61 20 98 44, ab@hir.dk

Læs mere om rådgivning om flere frivillige i din forening.

Økonomisk støtte til udstyr

Kort frist: 1. september

Idrætsrådet kan yde støtte til idrætsmateriel som har forenings-/aktivitetsudvikling til formål, eller til meget dyrt material.
 
Idrætsrådet ønsker mere kvalificerede ansøgninger, hvor overvejelser i forhold til anskaffelserne præsenteres. Ansøgning og sagsbehandlingen vil tage udgangspunkt i følgende:
 • Antal medlemmer der får glæde af anskaffelsen
 • Benyttelsesgrad - klar plan for hvor mange og hvor ofte
 • Holdbarhed
 • Nødvendighed for kerneaktiviteten
 • Aftale med andre foreninger om at dele udstyr
 • Hvor ofte har foreningen modtaget tilskud
 • Budget
Ansøgning skal ske digitalt via blanketter i Conventus.
 
Tidligere støttede investeringer kan ses på Idrætsrådets hjemmeside.

Læs mere om vilkår for puljen.

Kalender

Tidsfrister
Kurser og dyrt idrætsmateriel i 2020: d. 1. sept. 2020 (2. runde)
DIF og DGIs Sommerpulje: 30. august 2020 - lære mere
DIF og DGIs Foreningspulje er åben for løbende ansøgning - læs mere 

Møder og kurser
Repræsentantskabsmøde: torsdag d. 10. september i Hammerum. Læs mere og tilmelding.

HIR opfordrer foreninger til at finde kurser ved de landsdækkende organisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten. Hvis I ønsker et foreningskursus eller sende mange deltagere til et kursus kan det ofte afvikles i foreningen eller nærområdet.

--
www.hir.dk | Kontaktmessage
--