Skriv en god ansøgning

Gode ansøgninger er hårdt arbejde

Når I i foreningen har fået en god ide, som I vil søge midler til, er der en række nyttige forhold som skal afklares og en del som skal læres.

På denne siden præsenterer vi en plan for hvordan I kan gøre jeres ansøgning bedre og forklarer en række værktøjer som kan hjælpe jer.

Sparring

Ønsker I et foreningsbesøg af Idrætsrådet i forbindelse med dit projekt, er I meget velkommen til at kontakte HIR.

Hvad er jeres drøm?

Start med at svare på: Hvad drømmer I om på jeres forenings vegne?

På et fundraisingkursus, som Idrætsrådet og DGI afholdte i januar 2019, var nogle af de indadskuende spørgemål:

 • Hvilke projekter som allerede kører kunne løftes med nye puljemidler?
 • Hvilke fællesskaber i foreningen ønsker I at styrke?
 • Hvilke problemer trænger til at blive løst?
 • Hvilke nye målgrupper kunne blive en del af foreningen?
 • Hvilke (nye) aktiviteter kunne løfte jeres forening?
Husk at spørge medlemmerne, da de ofte kan give stor viden.

Hvad lægger fondene vægt på?

Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad fondene er optaget af. Hver enkelt fond har sit eget formål eller fundats. Det er vigtigt, at du søger fonde som matcher med dit eget formål.
 
Tænk over følgende - næsten alle fonde lægger vægt på at dit projekt enten er:
 • Nyskabende eller innovativt
 • Kommer mange mennesker til gode
eller mere konkret: det gode projekt
 • er samfundsrelevant og løser udfordringer/problemer.
 • kommer mange til gode (målgruppeorienteret).
 • har en høj faglig kvalitet og de nødvendige kompetencer.
 • har relevant timing ift. samfundsudviklingen (trends).
 • beskriver det epokegørende og nytænkende.
 • har bred opbakning – internt og eksternt.
 • består af flere personer – internt og eksternt.
 • er på én gang ambitiøst og realistisk.
 • bygger på åben- og ærlighed – fra beskrivelse til budget.
 • beskriver livet efter fondsstøtten (den daglige drift).

Gode råd til projektudvikling

(1) Abstract / kort projektresume.
Beskriv kort og konkret projektets formål og fremgangsmåde. (Når projekter grovsorteres, sker det først og fremmest på baggrund af dette resume).

(2) Problemet/behovet 
Beskriv tydeligt og engageret (på 5-7 linier) det problem, som projektet skal løse. Husk at beskrive alle de forskellige målgrupper, som problemet berører.

(3) Baggrund/dokumentation for problemet 
Dokumenter på (6-8 linier), at der er et reelt problem / behov. Tag fx udgangspunkt i eksisterende undersøgelser eller lokale tilkendegivelser. Henvis evt. til bilag med en store redegørelse/undersøgelse/underskriftsindsamling. 

(4) Vores forslag til løsning
Forklar hvordan projektet skal være med til at løse problemet. Gør opmærksom på hvori det unikke og fornyende i projektet består. Tænk kreativt. Det originale i projektet kan både være projektets målgruppe, struktur, partnerskab og geografiske beliggenhed. Giv efterfølgende en detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter og opdel dem i forskellige faser. 

(5) Forventede resultater/succeskriterier
Beskriv de forventede resultater så konkret som muligt. Giv udtryk for hvad der skal til, før I vil betragte jeres projekt som en succes. Formuler jer sådan, at det efterfølgende er muligt at undersøge, om kriterierne blev indfriet. Hvis projektet fx er et nyt foreningstilbud, kunne succeskriteriet være, at der kommer 15 nye medlemmer det første år. 

(6) Partnerskab
Få andre til at bakke op om jeres projekt og beskriv efterfølgende partnerskabet. Gør opmærksom på hvad der netop er jeres forudsætninger for at gennemføre projektet og løse problemet. vedlæg fx CV, årsberetninger, tidligere erfaringer på området, økonomisk formåen m.m.. Præsenter en klar organisationsmodel og fordeling af opgaver. 

(7) Forankring
Synliggør at målgruppen vil få glæde af projektet udover støtteprioden. Enten fordi projektet kan videreføres uden støtte, når det først er i gang eller fordi projektet har givet målgruppen redskaber, som de kan bruge fremover. (Er der tale om byggeri/anlæg, kan det være en fordel at præsenter en klar model for vedligeholdelse). 

(8) Evaluering
Beskriv en plan og en fremgangsmåde for, hvordan projektets forventede resultater / succeskriterier evalueres. 

(9) Formidling
Beskriv hvordan projektets resultater/erfaringer mangfoldiggøres, dvs. når en bred skare af personer (sådan at fonden/sponsoren får synlighed til gengæld for deres støtte).

(10) Tidsplan
Præsenter en realistisk tidsplan, der er relateret til projektets faser. En tidsplan får projektet til at virke mere overskueligt og gennemtænkt. Tidsplanen bør være overordnet (uden detajler) og ikke for optimistisk. Skriv evt. i antal uger (efter bevillingsdato).

(11) Budget
Beskriv det konkrete ønske om støtte (med henvisning til bilag med et detaljeret budget). Det er vigtigt at sammenhængen mellem budget og selve projektet fremgår tydeligt.

Projektet udvikler sig i faser

Idrætssamvirket i Århus har lavet en anderledes og mere detaljeret gennemgang af ansøgningsfaser

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83