Netværk for eSport - i Herning

eSport er blevet populært – også i foreninger. Nogle foreninger er langt i udviklingen, mens andre blot er nysgerrige omkring mulighederne.

Herning Idrætsråd inviterer til erfa-møde for alle interesserede. Næste møde holdes i Terminalens nye eSport-rum og finder sted i slutningen af april.

Datoen er ikke fastsat endnu, men er du interesseret i at deltage så send navne på deltagere fra din forening til ml@hir.dk.

Møde #2, jan 2019

Deltagere: Herning Golf Klub, Fore f. Idræts og Sundhed, Aktiv Timring, Hydro (Hodsager), Kibæk IF, KulturFabrikken/Terminalen, Ørnhøj IF og Ung Herning

Emner som blev drøftet: 
Foreningsdannelse og organisering
 1. eSport bliver organiseret forskelligt i kommunen. Nogle udbyder aktiviteten som en underafdeling i en eksisterende forening, mens andre vælger at oprette en ny hovedforening.
  I begge former er tilbagevendende spørgsmål bl.a. graden af fysisk aktivitet og det fysiske møde/fællesskab omkring aktiviteten.
 2. Godkendelse af nye hovedforeninger ift. folkeoplysningslov skal ske gennem Kultur og Fritidsudvalget (Herning kommune). Se evt. mere om foreningsdannelse på http://www.hir.dk/raadgivning/ny-forening
 3. På landsplan er der flere aktører som organiserer eSport. Størst intresse for det foreningsbaserede er eSport-alliancen (et samarbejde mellem eSport Danmark, DGI, Dansk Firmaidræt og Ungdomsringen)
 4. Udbredelsen af eSport-foreninger er svær at kortlægge, men et rimelig opdateret bud findes her.

 Aktiviteter

 1. En del lokale initiativer med begrænset antal medlemmer (ofte 8-12 medlemmer - med en vigende tendens). Nogle af de udfordringer som nævnes er, at mange forskellige spil giver stor spredning og træning/undervisning er svær at organisere, at nogle medlemmer mister motivationen (enten pga. foreningsrammen eller pga. af manglende fremskridt/motivation). Erfaringer viser at det giver deltagerne ro når instruktørerne sætter tydelig ramme for hvilket spil og hvordan træningen foregår.
 2. Lokale events har god opmærksomhed og søgning.
 3. Turneringer: nogle foreninger har deltaget i eSport-ligaen, men har trukket sig igen. Dels kan færdigheder være meget forskellige, men manglende stabilitet i deltagelsen er værre for oplevelsen.
  UngHerning og Kibæk har erfaringer med at oprette egen lukkede turneringer på lejede servere.
 4. Fysisk aktivitet bliver fremhævet som en force, hvis det relaterer sig til spillene. Hodsager har prøvet at lave CS:GO i hallen, hvor ærteposer er våben, mens Terminalen har erfaringer med ’Counterball’. Rundsend gerne ideer i netværket.
 5. Nogle foreninger efterlyser eSport som tager udgangspunkt i deres fysiske idræt fx golf. Hvordan kan simulatorgolf hjælpe med træning i egen færdigheder og fastholdelse over vintersæson. Simulatorgolf koster +100 tkr.
 Trænere
 1. Enighed om at eSport i foreninger forudsætter at der er en ildsjæl, som fungerer som træner. Der er svært at rekruttere frivillige trænere, som både har indsigt i spillene og de pædagogiske opgaver. Flere nævner, at det vigtigste er, at kunne skabe en tryg og respektfuld ramme og kommunikation omkring aktiviteten. Det spiltekniske har de unge ofte mere styr på selv.
 2. Uddannelse: Der er flere udbydere af kursus, hvor eSport-alliancen er den mest organiserede og har et bredt sigte omkring både det foreningsmæssige og de (spil-)tekniske forhold.
 3. Andre kursusudbydere findes og der er gode erfaringer med et lokalt placeret kursus.

 Faciliteter

 1. Foreninger, som er i gang, har alle fundet lokaler til mini-events, men nogle steder er det vanskeligt at finde lokaler til kontinuert aktivitet. Det vurderes som en stor fordel at aktiviteten holdes lokalt da der tiltrækker flere.
 2. Ung Herning har erfaring med at benytte
  1. folkeskolers netværk, men der kræver både tekniske godkendelse af udstyr og adgang til skoler. Det vides ikke om det også gælder for foreninger.
  2. Hovedbiblioteket har meget fine faciliteter – både i kælderen og udstyr kan flyttes til mødelokaler på 1. sal. Uvist hvordan mulighederne er for foreninger og på de øvrige biblioteker.
 3. Hvis der skulle laves en mobil løsning vil det være bedst at anskaffe og ombygge en bus, som kan køre til flere steder i løbet af ugen – måske endda flere steder sammen dag. Super hvis der kan være en instruktør med. Kan evt. udvikles til et projekt som kommunen kunne søges om midler til. Udfordringen vil være at skabe lokalt ejerskab og fastholdelse.
  En container-løsning er ikke attraktiv da aktiviteten vil stoppe straks containeren er fjernet.
 Udstyr
 1. For mange nye medlemmer vil det ’fede udstyr i klubben’ være det første og største trækplaster.
  Første senere er det træningen og fællesskabet i foreningen som bliver det bærende element.
 2. Terminalen har udstyret et eSport-rum med 20 pcere (åbne i feb). Andre steder har man faciliteter men endnu ikke pc-ere.
 3. Enighed om at der medfølger store økonomiske udfordringer med at finansiere udstyr til de mange steder. Erfaringen viser, at et setup med 10 pc-ere til gaming koster 100-150 tkr. 3 års levetid. Vedligehold ca. 10 tkr pr. år.
 Økonomi
 1. Kontingenter: varierer meget fra forening til forening. 
 2. Nuværende tilskud: medlemstilskud udbetales efter almindelige regler. Tilskudsudvalget afventer kultur og fritidsudvalgets udmelding omkring eSport inden evt. støtte til investering i udstyr.
 3. Pulje: Foreningspuljen (DGI og DIF), Fonden af 1890 mv. Landdistriktsudvalget har givet støtte til en forening. Se mere om fundraising på http://www.hir.dk/raadgivning/fundraising. HIRs udviklingspulje har givet støtte til markedsføringstiltag omkring eSport i to foreninger.
Næste skridt
 1. En lokal turnering i et eller flere spil kunne være attraktivt. Husk at fastholdelse og dermed kontinuitet af spillerne/hold er vigtig. Hvilke spil er relevant? Hvordan giver vi plads til både hygge-spillere og de meget målrettede?
 2. Undersøge om foreninger kan få adgang til folkeskolers lokaler og netværk.
 3. Undersøge mulighed for en eSport-bus.
Netværkets fremtid
 1. Målet for netværket: støtte udviklingen af forenings- og amatørbaseret eSport
 2. Mødet har været meningsfuldt og givet indsigt i andre ideer og udfordringer. Alle vil gerne inviteres igen. Dagsorden kan opdeles i en fælles del og en del målrettet en/flere specifikke indsatser. Send forslag til punkter til ab@hir.dk.
 3. Næste møde: i slutningen af april 2019. Terminalen åbner gerne deres døre.

Møde #1, feb 2018

Deltagere: Ørnhøj IF, Hodsager Hydro eSport, Aktiv Timring, Ung Herning 

Emner som blev drøftet: 
 • præsentation af alle foreninger og deres eSprot-initiativer
 • kun en godkendt eSportsforeningen, mens eSport andre steder er det på vej som underafdelinger i eksisterende foreninger
 • formål: at spille CSGO og LOL og at styrke sociale kompetencer ved at flyttet fra alene at være online til også at være sammen offline. 1:1 samtaler
 • Flere foreninger søger samarbejde med skoler.
 • Tovholder for aktiviteter er afgørende
 • Trænere og træneruddannelse er et stort behov. Normering 7:1
 • Tekniske udfordringer - hvilket udstyr og hvordan sættes det op
 • Mangler lokale hvor udstyret kan bruges og stå sikkert
 • Finasiering er en uoverstigelig  - en station koster ca. 11.000 kr.
 • Forældre skal opdrages, da de har mange fordomme
 • Herning er et hul i e-landkortet
 • UngHerning
  • har en del aktiviteter på folkeskoler, hvor netværket (100op/100ned) kan bruges hvis deltagere selv medbringer laptop
  • Lærerne skal være gode pædagoger og evne skabe gode relationer, for så kommer børn tilbage. 
  • læringsmålet er alene sociale kompetence
  • alder: min. 7. klasse - 18 år. Vil gerne sende 9-10. klasse til foreninger men der er ingen.

eSport-alliancen

Der er indgået et alliancesamarbejde mellem eSport Danmark, DGI, Dansk Firmaidræt og Ungdomsringen. Ambitionen er udbredelse af esporten i foreningslivet under ordnede forhold.

Desuden har eSport Danmark og DGI et direkte samarbejde, som har til formål at udbrede kendskabet til esporten og etablere foreninger. De har 10 gode grunde til at eSport hører hjemme i fremtidens forening:
 1. 600.000 danskere i alle aldersgrupper spiller jævnligt computerspil, og tallet stiger markant i disse år.
 2. Hver femte 18-29-årige dansker spiller computerspil på konkurrenceniveau, hvor 80% er drenge.
 3. Danmark er en af verdens førende nationer inden for esport med to verdensmestre i fodboldspillet FIFA, verdens højest rangerende Counter-Strike hold og flere professionelle hold og spillere i alle de bedste esportsligaer.
 4. Med esport i foreningen kan I aktivere nye målgrupper og skabe fællesskaber. Esport kan dyrkes af medlemmer på tværs af alder, køn og baggrund og kan danne nye og unikke fællesskaber i jeres forening.
 5. Esport er benhård konkurrence mod andre virkelige mennesker, som stimulerer børn og unge til kritisk at arbejde med deres psykiske, fysiske og sociale svagheder.
 6. Esport kan styrke spillerens evner til at kommunikere, arbejde sammen og indgå i et holdfællesskab.
 7. Esport kan styrke spillerens taktiske og strategiske kompetencer individuelt og i samarbejde.
 8. Esport kan styrke spillerens koncentrations-, koordinations- og reaktionsevner.
 9. Med esport vil spilleren gennem velstruktureret træning opleve en forbedring af egne evner. Derigennem vil spilleren få et styrket selvværd og få udviklet sin evne til at lære.
 10. Dygtiggørelse indenfor esport forudsætter god fysisk form, og derfor kan esport motivere børn og unge til fysisk aktivitet og en sundere livsstil. Fysisk træning bør derfor altid indgå som fast element i esportstræningen.

Fundraising

eSport er en dyr foreningsaktivitet - ikke mindst at etablere. Læs mere om fundraising.

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83