Udviklingspulje

Idrætsrådets udviklingspulje

Hovedsigtet med denne pulje er, at skabe varig foreningsudvikling, herunder flere medlemmer, frivillige og aktiviteter.

Puljen udgør i 2022: 50.000 kr. Puljen søges efter først-til-mølle-princippet.

Generelt
 1. Godkendte foreninger under Herning Idrætsråd kan søge Udviklingspuljen
 2. Tilskudsberettet er tiltag der:
  1. udvikler foreningens arbejde
  2. arbejder på tværs af foreninger
  3. støtter aktivitetsudvikling
  4. rekrutterer nye medlemmer 
  5. rekrutterer nye ledere/instruktører.
 3. Udviklingspuljen kan tildeles et aktuelt fokus
 4. Tilskuddet udbetales til foreningens konto
 5. Evaluering af tiltaget indsendes senest 8 uger efter afslutning og offentliggøres på bl.a. Idrætsrådets hjemmeside for at fremme erfaringsdeling
 6. Herning Idrætsråd har mulighed for på eget initiativ at igangsætte projekter, der understøtter formålet, finasieret gennem puljen.
Indtil evt. fastlæggelse af et fokus for 2020 kan puljen søges til alle målgrupper med henvisning til hovedformålet.

Fokus har i 2018 været på: Sen-teenagere
Analyser viser, at der er stort frafald af unge i slutningen af grundskole og særligt ved overgang til ungdomsuddannelsesårerne. De unge får mange nye interessere og behov for at tjene penge via fritidsjob. Konkurrencen om de unges opmærksomhed er stor og de skal tilbydes særlige rammer for ikke at forlade foreningsidrætten.

Idrætsrådet prioriterer midlerne til projekter og tiltag som kan modvirke ovenstående tendens. Hvordan kan idrætsforeninger fastholde de unge medlemmer og gerne tiltrække nye.

En god og effektiv udvikling bygger på lokalt ejerskab og engagement. Dertil kan inspiration være nyttig og ideer kan være:
 • giver de unge en attraktiv social ramme (=efterskolestemningen),
 • guide unge ’drop-out’-ere til andre typer af idræt,
 • foreningsvejledning på efterskoler,
 • samarbejde på tværs af foreninger i et lokalområdet for at skabe større volumen,
 • give ansvar og uddanne unge til juniortrænere og/eller lederespirere,
 • samarbejde mellem flere aktører bl.a. ungdomsuddannelserne
 • og meget, meget mere...
Alle foreninger er velkommen til at tage kontakt til Idrætsrådet for sparring og vejledning.

Aktivitetsudvalget, november 2017

Sådan ansøger du 

 1. Puljen skal søges af en medlemsforening. Der må gerne være flere aktører med i ansøgningen.
 2. Projektideen beskrives bl.a. med formål, konkrete delmål, tidsplan, synlighed af projektet, ansvarlige og budget.
 3. Puljen kan søges løbende, og ansøgere kan forvente svar inden for 10 arbejdsdage.
 4. Evaluering af projektet er nødvendig, for at de gode ideer kan spredes til andre foreninger. 
 5. Tilskud udbetales efter indsendt evaluering. Ved større beløb kan rateudbetaling aftales.
 6. Ansøgningen skal ved mail til post@hir.dk eller på Idrætsrådets hjemmeside.

Der gives ikke tilskud til


 1. Rejser, udflugter, ture mv.
 2. Projekter som er afviklet inden ansøgningen behandles
 3. Underskudgaranti
 4. Almindelige foreningsaktiviteter
 5. Projekter vedr. byggeri/renovering
 6. Aktiviteter hjemmehørende under anden lovgivning
 7. Kommercielle aktiviteter

Historik

I Udviklingspuljens første leveår (2015 og 2016) var fokus på samarbejdet mellem skoler og foreninger. Puljen støttede Åben Skole-forløb, som er formuleret i skolereformen. Alle midler i Udviklingspuljen er udbetalt i 2016, da vi heldigvis så mange forløb hvor elever møder foreningsaktiviteter. Puljen til Åben Skole-forløb er fra 2018 finasieret af Herning kommunen, men administreres af Idrætsrådet. Vi kan ser frem flere positive samarbejder mellem skoler og foreninger. 
Læs mere om og ansøgning om støtte til ÅbenSkole-forløb.

Udviklingspuljens avde i 2017 Sen-teenagere som fokus. 
Følgende foreninger er i gang med udviklingsforløb:
 • KLG Håndbold: Vild med håndbold
 • Kibæk IF: Attraktiv kælder
 • Sunds GF Håndbold: Håndboldnat

Adresse

Herning Idrætsråd:

Sportcenter Herning,

Holingknuden 3,

7400 Herning

Kontakt Info

Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: +45 96 28 86 60

 

CVR: 30 43 76 83